Alcoholèmia

Delicte de trànsit

Els delictes contra la seguretat col·lectiva, dins d’ells els “delictes contra la seguretat vial” (rúbrica introduïda per el 15/2007, Llei Orgànica 15/2007, de 30 novembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal en matèria de seguretat vial, de 30 de novembre, els tipus delictius dels arts. 379 Llei Orgànica 10/1995, del Codi Penal i article 385 del mateix.

  • Delicte consistent a conduir superant els límits de velocitat reglamentària establerts en via urbana o interurbana.
  • Delicte de conducció sota la influència de drogues tòxiques, estupefaents, substàncies psicotròpiques o begudes alcohòliques o superant les taxes d’alcoholèmia assenyalades.
  • Conducció temerària.
  • Homicidi imprudent.
  • Conducció homicida-suïcida.
  • Delicte de negativa a sotmetres a la pràctica de les proves legalment establertes per a la comprovació de les taxes d’alcoholèmia i la presència de drogues tòxiques, estupefaents i substàncies psicotròpiques.
  • Conducció d’un vehicle a motor o ciclomotor en els casos de pèrdua de vigència del permís o llicència per pèrdua total dels punts assignats, conducció després d’haver estat privat cautelar o definitivament del permís o llicència de conducció.
  • El delicte de creació d’un greu risc per a la circulació, alterant senyals o afectant a la seguretat vial mitjançant la col·locació den la via d’obstacles imprevisibles, vessament de substàncies lliscants…