Desnonament exprés

A fi de disminuir els índexs de morositat al nostre país, així com reactivar el mercat de lloguer immobiliari, es van introduir a la fi de l’any 2009 una sèrie de modificacions sobre la Llei d’arrendaments urbans, Llei d’enjudiciament civil i Llei de la propietat horitzontal.

El conjunt d’aquestes modificacions s’ha denominat de manera informal com a nova llei de desnonament exprés, a travñes de la qual es pretén agilitzar els trámits judicials que versen sobre els impagaments en el lloguer d’un habtatge per part dels inquilins.

Les noves mesures adoptades tracten de reduir els terminis que fins avui requerien un procés de desnonament, el qual podia allargar-se fins als dotze mesos abans d’aconseguir expulsar als inquilins que han deixat de pagar la renda de lloguer.