Dret Laboral

Els nostres serveis:

  • Reclamació de salaris impagats
  • Demandes per acomiadament
  • Procediments contra la Seguretat Social
  • Danys per accidents de treball.
  • Impugnació de sancions laborals.
  • Contractació laboral.