Pensió de viudetat en les parelles de fet

maig 10th, 2022|0 Comments

La Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta, del Tribunal Suprem, ha dictat la sentència núm. 372/2022, de 24 de març, en la qual canvia el seu últim criteri i exigeix que pugui ser reconeguda a les […]

El Suprem reconeix una pensió compensatòria vitalícia a una dona de 61 anys

abril 28th, 2022|0 Comments

El Tribunal Suprem reconeix una pensió compensatòria de caràcter vitalici a una dona de 61 anys que va presentar demanda de divorci. Prèviament, el jutge de primera instància, malgrat la seua petició, no li havia […]

Es declara inconstitucional el límit al preu del lloguer

abril 4th, 2022|0 Comments

El passat dia 10 de març, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals alguns articles de la llei catalana 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament […]

Documentació per als refugiats ucraïnesos en un màxim de 24 hores

març 14th, 2022|0 Comments

El Ministeri d’Interior ha informat que a partir del dijous dia 10 de març els desplaçats ucraïnesos obtindran resolució dels seus expedients de sol·licitud de protecció internacional en un màxim de vint-i-quatre hores. La resolució […]