Dret mercantil

El dret mercantil (o dret comercial) és el conjunt de normes relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats de tals i a les relacions jurídiques derivades de la realització d’aquests; en termes amplis, és la branca del dret que regula l’exercici del comerç.

Els nostres serveis:

  • Reclamació d’impagats (extrajudicial i judicial).
  • Constitució, fusió i liquidació de societats.
  • Concursos de creditors i insolvència empresaial. Presentació de concursos voluntaris o necessaris.
  • Negociació bancària.
  • Assessorament juídic, fiscal, laboal i comptable.