Responsabilitat estatal en la gestió de les residències en l’estat d’alarma

El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Càceres en data 14 de novembre ha dictat una sentència que responsabilitza de la gestió de les residències d’ancians en la situació de pandèmia l’Estat i no els governs autonòmics. En el cas concret, els fills d’una anciana de 73 anys, que havia estat internada en una residència […]

By |desembre 5th, 2022|Dret Administratiu|0 Comments

Tribunal Suprem: més devolucions per la plusvàlua

El passat 27 de juliol la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem va dictar una sentència a favor d’un particular que havia sol·licitat la devolució de l’impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, més conegut com a impost de plusvàlua municipal, que havia pagat a l’Ajuntament de Lleida. En el cas concret, […]

By |setembre 12th, 2022|Dret Administratiu|0 Comments

De les querelles criminals i altres plets per la crisi del coronavirus

En els últims dies, diversos agents socials afectats o perjudicats per la crisi del coronavirus han presentat denúncies penals o querelles criminals davant del Tribunal Suprem. Es tracta de particulars i familiars d’afectats pel coronavirus, sindicats de funcionaris, personal sanitari, etc.

Les querelles s’han presentat contra membres del poder executiu plantejant la seua presumpta responsabilitat per […]

By |maig 18th, 2020|Dret Administratiu, Dret Civil, Dret Penal|0 Comments

Multes per incompliment de l’estat d’alarma

Multes per incompliment de l’estat d’alarma
Amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’Estat d’Alarma per a la Gestió de la Situació de Crisi Sanitària Ocasionada pel Covid-19, es va iniciar una nova etapa a les nostres vides, amb el conseqüent confinament obligatori per la limitació de la lliure circulació […]

By |abril 6th, 2020|Dret Administratiu, Dret Penal|0 Comments

Indemnitzats per lesions del nadó en el part

Indemnitzats per lesions del nadó en el part
La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem ha dictat recentment una sentència que ve a confirmar la que havia dictat el Tribunal Superior de Justícia i que havia fixat una indemnització d’un milió d’euros a favor dels pares com a conseqüència de les lesions patides pel nadó al […]

By |octubre 24th, 2019|Dret Administratiu|0 Comments