Denegació de canvis de sexe al registre civil per frau de llei

Un jutge del Registre Civil de San Bartolomé de Tirajana de Las Palmas de Gran Canària ha dictat resolució de 18 de setembre en la qual denega per frau de llei els canvis registrals de sexe d’home a dona sol·licitats partint de l’aplicació de la coneguda com a llei trans.

El jutge, al citar l’interessat a la compareixença, va valorar que la intenció real era beneficiar-se de les conseqüències de ser dona per optar a un ascens laboral avantatjosament. Així manifesta: “No és possible deduir amb prou certesa que la finalitat perseguida amb la seua sol·licitud sigui conforme a l’objectiu perseguit per la llei. Així, al contrari, s’infereix que va dirigida a l’obtenció de les conseqüències jurídiques que, per promoure la igualtat a través de la discriminació positiva, aquesta i altres lleis estableixen per a les dones, o per a les persones trans, sense que existeixi una voluntat real de gènere com a dona.”

A més a més, en la compareixença, no va poder apreciar-se cap canvi físic, tampoc no va sol·licitar el canvi de nom referint-se que Rodrigo era un nom tant d’home com de dona, s’autorefereix en masculí, tampoc ni el comportament ni l’estètica no eren femenins, desconeixent la diferència entre identitat de gènere i l’expressió de gènere. Així mateix, no havia contactat, entre altres qüestions, amb cap col·lectiu de suport a persones trans i va manifestar que no necessitava suport psicològic. En el cas concret es tractava d’un sergent de l’Exèrcit de l’Aire que volia promocionar a subtinent per mitjà d’aquesta via.

Argumenta la seua resolució, entre altres normes, amb la Directriu Tercera de la mateixa llei, que estableix l’obligació de l’encarregat de vetllar perquè s’aplica la llei fraudulentament en abús de dret.El jutge raona que pretenia l’“ús de la norma per a l’obtenció d’una finalitat diferent de la llei, a més de resultar fraudulent i contrari a l’ordenament jurídic. El frau de llei incorpora un especial menyspreu a la dignitat de la persona, que per al cas de les persones transgènere ha tardat moltíssim a reconèixer-se com un dret humà”.Aquesta resolució podrà ser recorreguda en el termini d’un mes davant de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.A aquest cas el precedeixen dos interlocutòries del mateix jutge del mes de juliol en les quals va denegar el canvi de sexe d’home a dona per entendre que ostentava un ànim espuri. Considera que és contrari a màximes de l’experiència que una persona que se senti dona ho manifesti a través de la rectificació del sexe al registre civil abans de compartir-ho amb els seus familiars i pròxims.

Un cop vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Advocats comptem amb una llarga experiència en defensar els drets dels nostres clients i ens avalen els nostres casos d’èxit.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre, premi aquí per accedir.