El Suprem suspèn la pensió d’aliments d’un estudiant a l’estranger

La sentència 6/2022 de la Sala Civil del Tribunal Suprem considera alteració substancial de les circumstàncies acordades al conveni regulador de divorci el fet que el fill hagi anat a estudiar els Estats Units. En el cas concret, els cònjuges s’havien divorciat de mutu acord, pactant al conveni regulador que el pare s’havia de fer càrrec de les despeses d’escolarització dels fills comuns, que estaven estudiant a Madrid, així com al pagament de 600 euros al mes per aliments. Doncs bé, el problema va sorgir quan un dels fills se’n va anar a estudiar un país estranger, la qual cosa va comportar que el pare interposés una demanda de modificació de mesures.

Entre les seues pretensions es reclamava l’extinció de la pensió d’aliments mentre el fill estigués fora d’Espanya, concretament des del moment en el qual va abandonar la llar materna per cursar els estudis universitaris als Estats Units.En primera instància es va acordar la suspensió de la pensió, resolució que va ser apel·lada i revocada per l’Audiència Provincial, cosa que va comportar la interposició d’un recurs de cassació davant del Tribunal Suprem. Per a l’Alt Tribunal, la sentència del jutjat d’instància que va acordar la suspensió de la pensió d’aliments durant “els períodes de temps en el qual el fill visqui als Estats Units cursant els seus estudis” és ajustada a dret. Entén que “les actuals circumstàncies són manifestament diferents a les contemplades al moment de dictar-se la sentència de divorci”.

Així mateix, manifesta: “En aquest nou escenari, és el pare el que s’encarrega no només de sufragar els estudis del fill, sinó també de satisfer els seus aliments i habitació, fins i tot els desplaçaments d’un país a l’altre, cosa que implica un canvi cert de circumstàncies que obliga a reconsiderar la seua aportació alimentària.” En cas de ser rebutjada la pretensió, s’hauria produït un doble pagament d’aliments. La sentència diu que automàticament es reactivarà la pensió d’aliments quan el fill estigui a Espanya.La llei recull que podrà interposar-se una demanda de modificació de mesures quan hi hagi un canvi de circumstàncies substancial, important o fonamental, de manera que la variació afecti les circumstàncies que es van tenir en compte en el procés d’adopció de les mesures. A més a més, aquesta situació generada ha de tenir “vocació” de permanència, i diferenciar-se d’un canvi merament transitori.

Per tant, caldrà analitzar el cas en particular per veure si es presenten els elements necessaris per sol·licitar-la.Vist el panorama actual i en el supòsit que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar-vos adequadament.

Article publicat per Ana Huguet en el diari El Segre, premi aquí per accedir.