Hipoteques a tipus mixt: una opció gens recomanable

Hipoteques a tipus mixt: una opció gens recomanable

En el moment de demanar finançament per comprar un habitatge, les entitats bancàries ens donaran diferents alternatives i, entre aquestes, pot trobar-se la de firmar una hipoteca mixta, que s’està presentant últimament com una bona possibilitat.

Aquesta opció consisteix a pagar un interès fix d’entorn del dos per cent de mitjana durant els primers cinc a vint anys (el més habitual és que aquest període es fixi en deu anys) i, una vegada transcorregut aquell termini fix inicial, el préstec passa a tenir un tipus variable referenciat a l’euríbor, amb un diferencial mitjà de prop de l’1 per cent.

Hi ha la possibilitat que les entitats ens recomanin aquest producte argumentant que amb aquests productes “estarem protegits durant un temps”.

No obstant, tenint en consideració l’escenari en el qual ens trobem actualment, firmar un préstec hipotecari a tipus mixt no és una opció gens recomanable.

Tenint en compte que l’euríbor registra valors negatius des de fa més de dos anys (trobant-se en -0,190 l’abril del 2018), els que optin per una hipoteca a tipus mixt no poden aprofitar-se de la baixa cotització de l’euríbor, ja que s’haurà fixat un tipus fix inicial d’aproximadament un dos per cent que, com ja hem esmentat, perdurarà per diversos anys.

La situació que hauria de donar-se perquè sortís a compte contractar un producte d’aquesta classe és la següent: durant la primera fase (la de tipus fix), l’euríbor hauria de pujar notablement i en un termini molt curt de temps. D’aquesta manera, el tipus fix contractat sí que “ens protegiria” d’aquesta pujada. Posteriorment, i per quan entrés el nostre préstec en la segona fase (la de tipus variable), l’índex de referència hauria de tornar a descendir fins al punt de poder beneficiar-nos d’aquesta baixada.

Com podem deduir, considerant l’escenari en el qual ens trobem en l’actualitat és veritablement difícil que es doni aquesta hipotètica situació.

Així doncs, en el dia d’avui el més aconsellable és que si es busca estabilitat per damunt de totes les coses, ens decantem per contractar una hipoteca a tipus fix ja que, malgrat que aquests productes s’han encarit lleugerament durant els últims mesos, encara podem trobar ofertes interessants al mercat actual.

A més, també es pot fer menció que, si pel contrari, finalment decidim decantar-nos per contractar una hipoteca a tipus variable per provar de beneficiar-nos de la baixada de l’índex que s’ha estat donant durant tot aquest temps, i a posteriori observem que l’índex en qüestió comença a ascendir de nou, sempre tindrem la possibilitat de passar-nos a un tipus fix ja sigui mitjançant un pacte amb el banc o traslladant el préstec a una altra entitat.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostè tingui la intenció de sol·licitar un préstec hipotecari, li recomanem que posi el seu cas en mans d’un professional especialista que pugui assessorar-lo i ajudar-lo a prendre la decisió més adequada.