el turisme en autocaravanes ha experimentat un augment significatiu a Espanya.

En els últims anys, el turisme en autocaravanes ha experimentat un augment significatiu a Espanya. Tanmateix, el creixement d’aquesta pràctica també ha portat a qüestions relacionades amb l’estacionament i l’acampada d’autocaravanes en llocs no destinats a aquesta finalitat. Davant d’aquesta situació, la Direcció General de Trànsit (DGT) va aprovar la instrucció PROT 2023/14 d’Autocaravanes (que deroga l’anterior: 08/V-74) per aclarir la diferència entre l’estacionament i l’acampada, així com per fomentar un ús responsable d’aquests vehicles.

Una de les qüestions que han generat confusió entre els usuaris d’autocaravanes és la distinció entre estacionar i acampar.Segons la nova normativa de la DGT, estacionar un vehicle es refereix a aturar-se de manera temporal per descansar o realitzar alguna activitat puntual, com fer un descans o disfrutar d’un àpat a l’interior del vehicle. Les condicions que s’han de complir per considerar que un vehicle d’aquestes característiques estigui estacionat són que el motor estigui aturat i en contacte amb el terra únicament a través de les rodes (no utilitza potes estabilitzadores ni qualsevol altre artefacte de suport), no ocupar una superfície més gran que el seu perímetre exterior i no emetre fluids ni sorolls a l’exterior. En aquest sentit, amb la caravana aturada, es pot dormir al seu interior en qualsevol lloc en el qual estigui permès l’estacionament.Per una altra banda, l’acampada implica la instal·lació d’elements com tendals, taules, cadires o qualsevol altre element d’acampada (com fer algun abocament o alguna enganxada, s’obren les finestres de manera que sobresurtin del perímetre del vehicle, etc.), fet que implica una estada prolongada.

En aquest cas, només es permet acampar als llocs en què està expressament permès.La DGT ha posat èmfasi en la importància d’un ús responsable i respectuós de les autocaravanes, evitant estacionar o acampar en llocs no habilitats per a tal finalitat. Una de les mesures més destacades de la nova normativa és la prohibició expressa de pernoctar en àrees que no estiguin destinades per a això. Els usuaris d’autocaravanes s’han d’assegurar d’utilitzar àrees d’estacionament habilitades, com per exemple càmpings, àrees d’autocaravanes o estacionaments específics, evitant l’acampada lliure en llocs no autoritzats.La DGT també ha assenyalat la importància de fomentar i ampliar la xarxa d’àrees destinades a autocaravanes a tot el país.

Aquesta mesura busca oferir als usuaris espais adequats i segurs per estacionar i pernoctar, contribuint així a la sostenibilitat i promoció del turisme en autocaravanes.L’incompliment de la normativa pot donar lloc a sancions que varien segons les regulacions específiques de cada comunitat autònoma. En alguns casos, les multes poden ser significatives i poden incloure la retirada del vehicle.

Vist el panorama actual, i en el supòsit que vosaltres tingueu algun dubte respecte a la nova normativa, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Us recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència defensant els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre, premi aquí per accedir.