Vueling no pagarà les despeses per cancel·lar un vol si el passatger no accepta transport alternatiu

La clienta va presentar una demanda contra Vueling demanant que se li compensés per haver cancel·lat el seu vol amb 400 euros, reclamant, a més, les despeses per hotel (65,61 euros) i aliments (125 euros), així com que se li reemborsi el nou bitllet adquirit en una altra companyia aèria pel qual va pagar 278 euros. Vueling es va oposar a la reclamació, al·legant, entre altres motius, les restriccions generades per la Covid-19 que van afectar el vol contractat per la demandant. Per al jutge aquests motius no queden prou acreditats.

En el cas analitzat la companyia li va oferir un altre vol perquè pogués viatjar en substitució del cancel·lat, però la passatgera no el va acceptar. Per aquest motiu el Jutge Mercantil núm. 3 de Barcelona entén que les despeses reclamades per hotel i aliments no entrarien en el concepte regulat a l’art.

9 del Reglament 261/2004 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer del 2004, pel qual s’estableixen les normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels vols. Al renunciar a l’alternativa oferta per Vueling per viatjar va deixar de ser considerada passatgera en standby (que resulta imprescindible perquè pugui reclamar el pagament de les despeses generades).La sentència estima parcialment la demanda de la perjudicada en consideració al dret de compensació regulat a l’art. 7.1 del Reglament (CE) Núm.

261/2004, condemnant Vueling al pagament de 400 euros. El jutge entén que el que pretén la passatgera és “volar gratis”, considerant improcedent el reemborsament dels 278 euros pel nou bitllet adquirit a una altra companyia, “atès que l’esmentada compra no va representar un sobrecost o perjudici respecte del preu del bitllet cancel·lat, que li va ser abonat en el seu import de 386,73 euros”. En qualsevol cas, això hauria comportat un enriquiment injust per a la demandant.L’art.

7 del Reglament Europeu 261/2004 estableix una sèrie de compensacions en cas de cancel·lació dels vols. Així: “Els passatgers rebran una compensació per valor de 250 euros per a vols de fins a 1.500 quilòmetres, 400 euros per als intracomunitaris de més de 1.500 quilòmetres i per a tots els altres entre 1.500 i 3.500 km, i 600 euros per a la resta de vols”.En el cas que l’aerolínia preavisi amb dos setmanes d’antelació, no ha de compensar. No obstant, també pot evitar la indemnització o reduir-la si es presenten determinades circumstàncies que en qualsevol cas requereixen que la companyia ofereixi un transport alternatiu.Vist el panorama actual, i en el cas que us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets.

 

Article publicat per Ana Huguet en el diari El Segre, premi aquí per accedir.