Actes Jurídics Documentats: s’acaba la incertesa

Actes Jurídics Documentats: s’acaba la incertesa

Fa tot just dos setmanes la Sala Tercera del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem –mitjançant la sentència número 1505/2018, del 16 d’octubre– ha modificat la seua jurisprudència anterior en relació amb qui ha de fer front al pagament de l’impost d’actes jurídics documentats en les escriptures públiques de préstec amb garantia hipotecària. A diferència d’anteriors pronunciaments, en l’esmentada sentència va assenyalar que qui ha d’abonar l’esmentat impost és l’entitat prestadora, i no pas el prestatari.

Aquesta última interlocutòria ha provocat tal incertesa jurídica que, a dia d’avui, dilucidar qui ha d’assumir el pagament de l’impost d’Actes Jurídics Documentats en la firma d’una hipoteca és un tema molt polèmic i que es troba sota un continu debat.

En vista d’aquesta situació, els diferents partits polítics han acordat que la nova llei hipotecària –que actualment es troba en ple debat d’esmenes– definirà quines despeses ha d’assumir el client i quines despeses corresponen a l’entitat financera a fi de frenar la litigiositat que sacseja el mercat hipotecari des de fa més de cinc anys. Amb això, tant una part com l’altra coneixeran amb temps quins són els seus drets i obligacions legals en matèria de despeses abans de firmar el crèdit, comptant així amb una seguretat jurídica més gran.

No obstant això anterior, aquest repartiment es realitzarà una vegada es conegui el criteri del Ple de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem que, com ja sabem, es reunirà demà dia 5 de novembre del 2018 per abocar llum sobre l’assumpte i aclarir l’impacte de la sentència del 16 d’octubre passat sobre qui ha d’assumir el pagament de l’impost en les hipoteques. Així doncs, durant el dia de demà els 31 magistrats que conformen el Ple de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem es pronunciaran sobre si es ratifiquen o no en la doctrina establerta per la sentència del 16 d’octubre passat que atribueix la càrrega del tribut al banc.

Així mateix, en cas que es confirmi l’esmentada doctrina favorable a la part prestatària es pronunciaran també sobre altres qüestions de gran importància econòmica tals com si el canvi de criteri tindrà efectes d’ara endavant o en canvi tindrà efectes retroactius.

Finalment, es pot advertir que el sector bancari ja ha anticipat que l’encariment de les hipoteques serà inevitable si el pagament d’impostos es determina amb efectes retroactius. No obstant això, han especificat que l’encariment serà menor si els bancs només han d’assumir el pagament de l’impost en les hipoteques que es firmin a partir d’ara.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us recomanem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat especialista que us assessori i pugui defensar els vostres drets.