Catalá proposa jutjar conjuntament a adults i menors per una mateixa causa

Un únic tribunal per delictes greus en què s’integrarien magistrats de l’Audiència Provincial i magistrats especialistes en menors.

Durant la reunió que ha mantingut Rafael Catalá a la seu del Ministeri de Justícia amb els pares de Marta del Castillo i representants de l’organització Change.org, ha exposat com a alternativa als procediments actuals l’habilitació de solucions processals noves per al cas de delictes greus (els castigats amb més de 15 anys de presó) en la comissió concorrin adults i menors, segons les quals la instrucció de la causa es duria a terme per un únic òrgan per evitar duplicitats, amb ple respecte als drets substantius i processals de els menors d’edat. L’enjudiciament es realitzaria per un únic tribunal en el qual s’integrarien magistrats de l’Audiència Provincial i especialistes de la jurisdicció de menors.

Rafael Catalá ha mostrat la seva solidaritat i el compromís del Govern per seguir vigilant en situacions processals similars i en aquesta línia ha recordat les reformes impulsades per l’Executiu al llarg de la passada legislatura que inclouen l’Estatut de la Víctima del Delicte, que considera víctimes del delicte, en el cas de mort o desaparició, als familiars i els reconeix una sèrie de drets que abans no estaven previstos.

Entre aquestes novetats el ministre ha destacat la reforma del Codi Penal que recull l’enduriment de la pena del delicte de detenció il·legal que en els casos més greus pot arribar als 25 anys de presó; la introducció de la pena de presó permanent revisable per als
delictes d’assassinat de menors i per als delictes d’agressió sexual seguida d’assassinat i la incorporació del recurs d’apel·lació per a les sentències dictades en primera instància per l’Audiència Provincial, que en aquest cas haguessin habilitat un recurs més davant el Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma corresponent.

Catalá propone juzgar conjuntamente a adultos y menores por una misma causa

Un único tribunal para delitos graves en los que se integran magistrados de la Audiencia Provincial y magistrados especialistas en menores.

Durante la reunión que ha mantenido Rafael Catalá en la sede del Ministerio de Justicia con los padres de Marta del Castillo y representantes de la organización Change.org, expuso como alternativa a los procedimientos actuales la habilitación de soluciones procesales nuevas para el caso de delitos graves (los castigados con más de 15 años de prisión) en la comisión concurran adultos y menores, según las cuales la instrucción de la causa se llevaría a cabo por un único órgano para evitar duplicidades, con pleno respeto a los derechos sustantivos y procesales de los menores de edad. El enjuiciamiento se realizaría por un único tribunal en el que se integrarían magistrados de la Audiencia Provincial y especialistas de la jurisdicción de menores.

Rafael Catalá ha mostrado su solidaridad y el compromiso del Gobierno para seguir vigilando en situaciones procesales similares y en esta línea ha recordado las reformas impulsadas por el Ejecutivo a lo largo de la pasada legislatura que incluyen el Estatuto de la Víctima del Delito, que considera víctimas del delito, en el caso de muerte o desaparición, los familiares y los reconoce una serie de derechos que antes no estaban previstos.

Entre estas novedades el ministro ha destacado la reforma del Código Penal que recoge el endurecimiento de la pena del delito de detención ilegal que en los casos más graves puede llegar a los 25 años de prisión; la introducción de la pena de prisión permanente revisable para los
delitos de asesinato de menores y para los delitos de agresión sexual seguida de asesinato y la incorporación del recurso de apelación para las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial, que en este caso hubieran habilitado un recurso más ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma correspondiente.

©2023 Huguet & Ostáriz advocats - Lleida

Descubre más desde Huguet & Ostáriz

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo

Ir al contenido