Els bancs hauran de tornar els interessos de les despeses des de la firma del préstec

Els bancs hauran de tornar els interessos de les despeses des de la firma del préstec
A partir de la Sentència de 23 de desembre del 2015 dictada pel Tribunal Suprem que va declarar l’abusivitat de la clàusula que imposava totes les despeses de constitució del préstec hipotecari a la part prestatària, s’han anat succeint diferents […]

By |gener 2nd, 2019|Dret bancari|0 Comments

Impost d’actes jurídics documentats: hipoteques del passat i del futur

Impost d’actes jurídics documentats: hipoteques del passat i del futur
En aquests últims dies, l’impost d’actes jurídics documentats ha passat a ser notícia pels últims girs interpretatius del Tribunal Suprem sobre la qüestió sobre a qui correspon el seu pagament en les operacions hipotecàries. Així, s’ha convertit en un clar exemple del que comporta la separació de […]

By |novembre 23rd, 2018|Dret bancari|0 Comments

IRPH: la Comissió Europea posa en guàrdia les entitats bancàries

IRPH: la Comissió Europea posa en guàrdia les entitats bancàries
El 14 de desembre de 2017, el Tribunal Suprem va dictar la sentència 669/2017 per la qual va eximir la clàusula IRPH de tot control de transparència al·legant que el mer fet de tractar-se d’un índex oficial ja era prou garantia. No obstant, dos dels magistrats […]

By |octubre 9th, 2018|Dret bancari|0 Comments

IRPH: la Comissió Europea posa en guàrdia les entitats bancàries

IRPH: la Comissió Europea posa en guàrdia les entitats bancàries
El 14 de desembre de 2017, el Tribunal Suprem va dictar la sentència 669/2017 per la qual va eximir la clàusula IRPH de tot control de transparència al·legant que el mer fet de tractar-se d’un índex oficial ja era prou garantia. No obstant, dos dels magistrats […]

By |octubre 9th, 2018|Dret bancari|0 Comments

Multa a un banc per no tornar cobraments indeguts

Multa a un banc per no tornar cobraments indeguts
El Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 2 d’Aoiz (Navarra) ha dictat una resolució en virtut de la qual imposa una multa de 5.258 euros a CaixaBank. La multa s’imposa perquè l’entitat es va negar a tornar a un client sumes que havia cobrat indegudament, cosa […]

By |setembre 25th, 2018|Dret bancari|0 Comments

Oportunitat en la clàusula terra

Oportunitat en la clàusula terra
El passat 15 de juny, la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar una sentència declarant la nul·litat d’una clàusula terra malgrat que la hipoteca que la contenia havia estat revisada mitjançant novació modificativa anys després de la concessió. Amb aquesta resolució, el Suprem ofereix una nova possibilitat d’accionar contra els […]

By |juliol 17th, 2018|Dret bancari|0 Comments

Hipoteques a tipus mixt: una opció gens recomanable

Hipoteques a tipus mixt: una opció gens recomanable
En el moment de demanar finançament per comprar un habitatge, les entitats bancàries ens donaran diferents alternatives i, entre aquestes, pot trobar-se la de firmar una hipoteca mixta, que s’està presentant últimament com una bona possibilitat.

Aquesta opció consisteix a pagar un interès fix d’entorn del dos per cent […]

By |maig 22nd, 2018|Dret bancari|0 Comments

El Tribunal Suprem avala la validesa de les transaccions sobre clàusules terra

El Tribunal Suprem avala la validesa de les transaccions sobre clàusules terra
Aquest mes d’abril, el Tribunal Suprem s’ha pronunciat a favor de les entitats bancàries considerant vàlids els acords presos entre aquestes i els seus clients en què s’estipula una rebaixa del sòl a canvi que els consumidors renunciïn a futures accions legals. Així l’Alt […]

By |abril 30th, 2018|Dret bancari|0 Comments

La clàusula de l’arrodoniment a l’alça: ‘ús bancari’ abusiu

La clàusula de l’arrodoniment a l’alça: ‘ús bancari’ abusiu
Durant anys s’han anat establint una sèrie d’usos bancaris que venien predeterminats als contractes de préstec i que en cap cas no podien ser objecte de negociació prèvia. Les parts del contracte ni tan sols qüestionaven aquests usos, per la qual cosa es prefixaven, i se n’han anat […]

By |abril 3rd, 2018|Dret bancari|0 Comments

Última sentència del Tribunal Suprem: l’impost d’actes jurídics documentats

Última sentència del Tribunal Suprem: l’impost d’actes jurídics documentats

El passat 28 de febrer, la Sala Civil del Tribunal Suprem va assestar un cop dur als consumidors al dictaminar que, en formalitzar la hipoteca, és el prestatari que ha d’abonar l’impost sobre actes jurídics documentats (IAJD).

L’IAJD és un gravamen que s’aplica als actes formalitzats en documents […]

By |març 20th, 2018|Dret bancari|0 Comments