Hipoteca inversa per complementar la pensió de jubilació

Hipoteca inversa per complementar la pensió de jubilació

La denominada hipoteca inversa és una figura que actualment està sonant com un mitjà per complementar les pensions de jubilació dels majors de 65 anys. A través d’aquesta, el propietari d’un habitatge procedirà a hipotecar-lo, podent disposar de part del valor de taxació del seu habitatge en una suma única o mitjançant una quantitat periòdica mensual que sol estendre’s durant els anys de vida de l’interessat, i fins i tot efectuar una combinació mixta (percebent una quantitat al principi menor i la resta mitjançant una renda mensual). Amb això s’aconsegueix donar liquiditat al patrimoni acumulat durant anys, així com obtenir més efectiu i complementar la pensió de jubilació.

Aquest contracte està previst en la nostra ordenació jurídica. No obstant, és una figura molt desconeguda per la majoria de ciutadans i no és d’ús habitual per les entitats bancàries (sense que, fins ara, aquestes ofereixin publicitat al producte).

La hipoteca inversa ha sorgit a la palestra recentment perquè Óscar Arce, el director general d’Economia i Estadística del Banc d’Espanya, va venir a referir-s’hi expressament perquè els grans poguessin transformar la seua riquesa immobiliària en capacitat de consum.

El positiu d’aquesta, a banda de poder complementar les pensions de jubilació, és que el propietari de l’habitatge seguirà vivint-hi fins a la seua mort (disposarà de la propietat i l’ús). Mentre que l’hipotecat no mori, el banc no podrà demanar el pagament del deute acumulat. Una vegada mort, seran els hereus els qui hauran de decidir si venen i amb el que obtinguin salden el deute amb el banc o paguen el deute (fins i tot podent contractar una hipoteca ordinària per això, si fos el cas).

El negatiu és que es tracta d’un producte financer complex, al qual s’ha d’afegir que va destinat a un sector de la societat especialment vulnerable (els majors de 65 anys), per la qual cosa ha de ser analitzat escrupolosament per qui el subscrigui (recomanant l’assessorament i negociació per mitjà d’un entès, si fos necessari). En alguns països del nostre entorn s’exigeix que el contracte sigui revisat per entitats de consumidors per oferir més garanties als sol·licitants d’aquests productes.

Al mercat financer actual hi ha algunes entitats que han començat a llançar el producte mitjançant la seua comercialització, però, de moment, només uns quants. Hi ha moltes reticències per part de la majoria d’entitats bancàries, ja que consideren que després dels nombrosos plets patits per clàusules abusives, aquest tipus de contractes podria representar un nou caldo de cultiu per a nous processos contra les entitats financeres.

A més, al·ludeixen que a ells no els interessa acumular més béns immobles, atès que ja vénen d’una situació en la qual van haver de desprendre’s del parc immobiliari acumulat amb la crisi pels impagaments dels préstecs hipotecaris. Actualment només comercialitza aquest tipus d’hipoteques Òptima Gent Gran, que està especialitzada a convertir el patrimoni de majors de 65 anys en capital de disponibilitat efectiva.

Vist el panorama actual, i en el cas que estigueu interessats o afectats per una situació similar, us aconsellem que acudiu a un advocat que pugui informar-vos-en, assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.