IRPH: la Comissió Europea posa en guàrdia les entitats bancàries

IRPH: la Comissió Europea posa en guàrdia les entitats bancàries

El 14 de desembre de 2017, el Tribunal Suprem va dictar la sentència 669/2017 per la qual va eximir la clàusula IRPH de tot control de transparència al·legant que el mer fet de tractar-se d’un índex oficial ja era prou garantia. No obstant, dos dels magistrats que integren la Sala van emetre un vot particular a aquella sentència en el qual s’indicava que la decisió era contrària a dret, ja que consideraven que l’esmentada clàusula era complexa d’entendre per al consumidor mitjà i veien idoni sotmetre-la, per aquest motiu, a un control de transparència.

En data de 16 de febrer del 2018, el Jutjat d’instrucció núm. 38 de Barcelona es va dirigir al Tribunal de Justícia de la Unió Europea mitjançant interlocutòria per sol·licitar a la cort europea que es pronunciï i aclareixi si la doctrina del Suprem s’ajusta a l’europea en matèria de transparència. Volien saber si, en efecte, la incorporació d’un índex oficial (com és en aquest cas l’IRPH) al contracte és exempta de qualsevol control de transparència, com defensa la sentència de l’Alt Tribunal. D’aquesta manera es va elevar la qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i es van iniciar així els tràmits necessaris perquè avaluï la qüestió. La gran novetat és que, recentment, la Comissió Europea ha fet públic un Informe en el qual mostra la seua oposició davant la interlocutòria de la sentència dictada per l’Alt Tribunal el desembre del 2017 i qualifica d’“encertada” l’opinió del vot particular. L’esmentada institució considera que el caràcter oficial de l’índex no pressuposa que s’hagi aplicat amb transparència i afirma que la decisió del tribunal espanyol pot efectivament vulnerar la legislació comunitària.

L’informe, en les seues conclusions, recorda que la normativa comunitària obliga “a explicar al consumidor abans de la firma del contracte, com es configura el tipus de referència, quina ha estat l’evolució d’aquest tipus en el passat, així com la seua possible evolució futura, comparant-ho amb altres tipus utilitzats en el mercat”.

Malgrat que l’informe de Brussel·les no és vinculant, ha posat en guàrdia el sector que, segons fonts financeres, es troba valorant diferents estratègies per reduir la seua exposició a aquest índex, entre les quals es troba oferir als seus clients, la hipoteca dels quals està lligada a l’IRPH, la possibilitat de passar-la a tipus fix.

Per la seua part, els tribunals espanyols, tenint en compte aquest Informe, han decidit suspendre els casos relacionats amb hipoteques de clàusules IRPH fins que el TJUE dicti sentència. Així doncs, la decisió que prengui el TJUE serà determinant per conèixer el sentit en el qual es resoldran totes les demandes que ara mateix estan paralitzades a l’espera de la decisió de la justícia comunitària i a les que es puguin interposar en el futur. Tenint en compte que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sortirà a la llum d’aquí a unes setmanes, es recomana esperar als afectats per aquest índex.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us recomanem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat especialista que us assessori i pugui defensar els vostres drets.