Clatellada del Tribunal de Justícia de la UE als accionistes del Banc Popular

El dia 5 de maig el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictar sentència donant suport al Banc Santander, la qual cosa ha representat un important revés per als accionistes del Banc Popular. En aquest cas, el jutge de primera instància va estimar la demanda plantejada per un matrimoni accionista que va perdre la suma de 6.890 euros. Aquests havien subscrit accions de l’ampliació de capital del 2016 del Banc Popular.

Poc després, aquest va entrar en un procés de resolució, ja que acumulava pèrdues milionàries, i el va comprar el Banc Santander pel simbòlic preu d’1 euro.Contra la sentència de primera instància es va alçar el Banc de Santander presentant recurs d’apel·lació. Abans de resoldre el recurs, l’Audiència Provincial de la Corunya va plantejar dos qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea que han estat resoltes recentment.A finals del 2021 l’advocat general Jean Richard de la Tour va elevar les seues conclusions. Segons el seu criteri, els titulars de les accions d’un banc en resolució deixen de ser-ne accionistes, sense que ostentin legitimació per exercir l’acció de nul·litat de la compra realitzada en el seu dia.

Per aquesta raó no poden reclamar al Banc de Santander una indemnització per les accions que van comprar abans de la resolució del Banc Popular al·legant que el fullet contenia informació inveraç.El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es posiciona al costat de l’advocat general, al manifestar que ha de prevaler l’interès general per una estabilitat financera davant de l’interès de protecció dels accionistes. L’objectiu final és evitar que el banc sigui rescatat utilitzant fons públics.Segons el Tribunal Europeu, “el procediment de resolució, com s’indica en el fonament de dret 45 de l’esmentada directiva, té com a objecte reduir el risc moral al sector financer, i fer que els accionistes suportin prioritàriament les pèrdues que han patit com a conseqüència de la liquidació d’una entitat de crèdit o d’una empresa de serveis d’inversió, de manera que s’eviti que aquesta liquidació minvi els fons públics i afecti la protecció dels dipositants”.Amb aquesta sentència ve a resoldre’s la dicotomia entre donar prioritat a la normativa europea, segons s’ha especificat anteriorment, o al dret dels accionistes a ser indemnitzats per haver rebut informació manipulada. Doncs bé, el Tribunal Europeu dona prioritat a la primera i no té en consideració que l’entitat Banc Popular havia efectuat una ampliació de capital el maig del 2016, amb base en informació inveraç sobre l’estat dels seus comptes.Com a conseqüència de la resolució favorable del TJUE, el Banc de Santander ha guanyat la batalla, ja que els accionistes del Banc Popular hauran de carregar amb les pèrdues generades.

En aquest moment, milers de procediments judicials estan en marxa.Vist el panorama actual, en el cas que vosaltres us trobeu en una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui informar-vos i defensar els vostres drets.