Clàusula abusiva: comissió per números ‘rojos’

Clàusula abusiva: comissió per números ‘rojos’

Cada dia és més comú trobar-nos amb nombroses classes de comissions que el banc carrega als nostres comptes. La comissió bancària s’ha convertit, per a les entitats, en un suculent sistema recaptatori que permet obtenir importants sumes d’ingressos “extres”.

En algunes ocasions el client és despistat, en d’altres, pacient, però d’altres vegades no actua per falta d’informació o per falta de temps. El resultat és que si el consumidor fes un còmput anual del que li suposen aquestes comissions veuria que realment són un “colador” per on s’esfumen els seus diners. Entre la diversa tipologia de comissions cobrades per les entitats financeres al consumidor, hi ha la coneguda com a comissió per reclamació de posicions deutores (per descobert o per números “rojos”). El cobrament d’aquesta comissió està prevista en els préstecs per a cada quota vençuda i no pagada pel client o quan hagi caigut en números “rojos” en el seu compte.

Entre les clàusules dels préstecs acostuma a incloure’s una comissió al prestatari per la reclamació de posicions deutores no satisfetes, que solen xifrar-se entre 15 i 40 euros. Cada vegada que es generi el descobert actuarà aquest “gravamen” comptable. Al llarg de la vida del préstec (una mitjana de vint-i-cinc anys) aquestes quantitats poden ascendir a quantitats globals gens menyspreables.

Moltes vegades les esmentades comissions vulneren el que està previst a la Circular del Banc d’Espanya 8/90 de 7 de setembre, ja que no responen a cap servei prestat als clients, resultant abusives quan s’apliquen de manera automàtica. Partint d’això, és el banc qui haurà de justificar que el cobrament d’aquesta quantitat respon a una gestió efectiva de reclamació al client.

En el mateix sentit, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i la Llei de Condicions Generals de la Contractació, les considera perjudicials per als interessos del consumidor i, per tant, abusives.

Com a conseqüència d’això, el gener del 2017 es va dictar una sentència per l’Audiència Provincial d’Àlaba en virtut de la qual considerava abusiva la comissió que l’entitat KUTXABANK cobrava als clients quan quedaven els seus comptes en descobert. Segons la sentència, la comissió recull una quantitat fixa i desproporcionada que el client ha de pagar tan sols per rebre una reclamació que el banc pot efectuar amb una simple trucada, carta o correu electrònic, mitjans de comunicació que en cap cas no justifiquen el cost. El Tribunal entén que el cobrament per un tràmit que no és requerit pel client, sinó que forma part de la mateixa activitat de l’entitat bancària, resulta del tot abusiu. KUTXABANK ha anunciat la seua intenció de recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de la seua comunitat, sense que sigui la seua intenció, de moment, tornar cap quantitat per l’esmentat concepte.

Últimament, com a conseqüència de demandes presentades per consumidors per aquesta raó, s’han dictat altres sentències similars.

Vist el panorama actual, us aconsellem que, si us trobeu en una situació similar, poseu el vostre cas en mans d’un advocat que pugui assessorar-vos i poder reclamar així els vostres drets.