Col·lapse als jutjats especialitzats en clàusules abusives

L’1 de juny es va posar en marxa el pla d’urgència en el qual va començar a treballar el mes de febrer passat el Consell General del Poder Judicial davant del previsible augment de litigis sobre clàusules abusives com a conseqüència de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 en relació amb les clàusules terra.

L’esmentat pla consisteix en l’especialització de 54 Jutjats de Primera Instància, un per província a la Península i un a cada una de les principals illes dels arxipèlags canari i balear. Aquests Jutjats especialitzats coneixen des d’aleshores, de manera exclusiva i no excloent, els litigis relacionats amb les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui de persona física. Aquests assumptes es refereixen, entre d’altres, a clàusules terra, venciment anticipat, interessos moratoris, despeses de formalització d’hipoteca o hipoteques multidivisa. La data d’entrada en vigor de l’especialització –1 de juny– coincideix amb la conclusió dels quatre mesos que sumen els terminis establerts al Reial Decret Llei 1/2017, de mesures urgents de protecció de consumidors en matèria de clàusules sòl, perquè les entitats de crèdit adoptessin les mesures necessàries per donar compliment a les seues previsions i perquè el consumidor i l’entitat arribessin a un acord o es tingués per conclòs el procediment extrajudicial.

El nombre de demandes presentades durant el mes de juny als Jutjats de Primera Instància especialitzats en tot l’estat ha estat de 15.801, la qual cosa evidentment ha provocat un important col·lapse en els esmentats jutjats. El jutjat que encapçala la llista com al que més demandes s’han presentat durant el mes de juny ha estat el de la província de Madrid amb 2.803 demandes; en segon lloc, el de Barcelona, amb 1.033 demandes, i en tercer lloc, el de València, amb 834 demandes.

El col·lapse dels Jutjats especialitzats ja estava previst per diversos experts i institucions. L’Advocacia Catalana havia anat alertant abans de la iniciació del pla del col·lapse que provocaria la concentració en un únic jutjat provincial de les demandes per clàusules abusives. El president del Consell de l’Advocacia Catalana –Carles McCragh– afirma que aquesta concentració de casos en un sol jutjat provincial pot provocar que hi hagi afectats que no demandin pels costos que implica presentar un plet a la capital de la província, a més, òbviament, de col·lapsar el sistema. Així mateix, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha presentat un recurs davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem contra la decisió del Consell General del Poder Judicial de crear aquests jutjats especialitzats reclamant que es prenguin “mesures urgents” davant d’aquesta situació i es destinin mitjans per evitar el col·lapse de la justícia i el “perjudici” per als consumidors afectats que acudeixin als tribunals per reclamar la devolució de les quantitats pagades en concepte de clàusules sòl.

Per la seua banda, el Consell General del Poder Judicial va declarar el dia 3 de juliol en un comunicat que es continuen mantenint reunions de coordinació amb els presidents dels tribunals superiors de justícia, jutges degans i administracions per dissenyar possibles mesures de reforç que podrien aplicar-se el mes de setembre. Si té qualsevol dubte, li recomanem que consulti amb un advocat que l’assessori i pugui defensar els seus drets.