Rebutja realitzar reclamacions individuals pel civil mentre l’Audiència Nacional investiga.

El Ple de la Sala Civil de l’Tribunal Suprem ha rebutjat aquest dimecres dos recursos presentats per Bankia contra decisions de diferents jutjats que es van inclinar per decretar la nul·litat de les ordres de subscripció d’accions de l’entitat amb ocasió de la sortida a borsa que va tenir lloc el 2011, a l’considerar que la informació que constava en el fullet informatiu no reflectia la situació econòmica de l’banc.

Confirma, per tant, l’anul·lació de la subscripció d’accions en els dos casos, en els quals s’haurà de tornar als clients les quantitats dipositades. L’alt tribunal obre a més la via perquè les reclamacions sobre la compra d’accions que es presentin en endavant, i que sumen quantitats milionàries, tinguin un resultat positiu.

D’altra banda, alt tribunal ha desestimat tots els motius dels recursos, entre ells que la causa penal pendent davant l’Audiència Nacional –per la sortida a borsa de l’entitat i en el qual està imputat l’ex vicepresident de el govern Rodrigo Rato – , pugui paralitzar les reclamacions individuals en via civil.

Hi ha demandes per subscripció d’accions contra l’entitat per valor de 819.200.000 d’euros amb dades a 20 de el passat mes de desembre, si bé Bankia compta amb una provisió de fons per fer front a aquest assumpte de 1.840 milions d’euros, segons dades fetes públiques per l’entitat.

 

Inexactituds en el fullet

La resolució confirma que hi va haver un error en el consentiment per part dels adquirents causa de les greus inexactituds de el fullet de l’oferta pública. Aquesta declaració pot ser clau per a la resolució del ‘cas Bankia’ que s’instrueix a l’Audiència Nacional precisament per irregularitats en la sortida a borsa el 2011.

Es confirmen així sengles decisions judicials procedents d’Astúries i València. A més, s’hauran de determinar si procedeix o no aplicar la coneguda com a ‘prejudicialitat penal’, és a dir, si els magistrats que ara instrueixen demandes civils d’afectats per la caiguda de la valor dels seus títols han d’o no esperar que l’Audiència Nacional, que investiga irregularitats en la fusió i sortida a borsa de l’entitat, dicti sentència sobre el cas.

 

Fins al moment, la pràctica totalitat de les reclamacions que s’han vingut presentant per la via civil han tingut èxit, excepte en dos únics casos, tots dos resolts per jutjats de primera instància de Madrid, els números 87 i 88, han informat fonts jurídiques. En tots dos casos els jutges van fallar a favor de l’entitat bancària.

 

Fins al moment, la pràctica totalitat de les reclamacions que s’han vingut presentant per la via civil han tingut èxit, excepte en dos únics casos, tots dos resolts per jutjats de primera instància de Madrid, els números 87 i 88, han informat fonts jurídiques. En tots dos casos els jutges van fallar a favor de l’entitat bancària.

El Suprem va admetre a tràmit els recursos de Bankia els passats mesos de setembre i octubre. La queixa de el banc es va interposar, en concret, contra una sentència de l’Audiència Provincial d’Astúries que confirmava la decisió en primera instància de l’Jutjat 10 de Oviedo i una altra resolució, en aquest cas de l’Audiència Provincial de València, avalant decidit pel Jutjat 22 de la capital de la comunitat autònoma.

Els demandants van ser dos matrimonis que van invertir 9.997 euros i 20.868 euros en accions, respectivament. Les audiències provincials van considerar provat que la informació reflectida en l’oferta pública “va resultar incorrecta i inveraç en aspectes rellevants” i va donar aparença d’una solvència que no es corresponia amb la realitat.

Segons l’opinió dels dos tribunals, aquest fet és, a més, independent de qualificació penal que se li doni a aquests fets o de l’autoria que atribueixi als que resultin responsables.