El Suprem reconeix una pensió compensatòria vitalícia a una dona de 61 anys

El Tribunal Suprem reconeix una pensió compensatòria de caràcter vitalici a una dona de 61 anys que va presentar demanda de divorci. Prèviament, el jutge de primera instància, malgrat la seua petició, no li havia reconegut, per la qual cosa va recórrer davant de l’Audiència Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que va estimar la petició, però limitant la pensió compensatòria a dos-cents euros al mes durant quatre anys. L’afectada va presentar recurs de cassació davant del Suprem, que va entendre que no s’havia de sotmetre a limitació temporal, atorgant-li el caràcter vitalici.

L’Alt Tribunal, ateses les circumstàncies concurrents en el cas, va dir: “No podem fer, amb els necessaris criteris de prudència i un alt índex de probabilitat, un judici prospectiu favorable a la superació del desequilibri econòmic en un determinat límit temporal.” D’altra banda, fonamenta que “l’edat que té no juga a favor seu, sinó en contra”, atès que no pot inferir-se amb alt grau de probabilitat que aconsegueixi una feina per molt que ho intenti.A Catalunya la pensió compensatòria es regula a l’art. 233-14 del Codi Civil català. En aquest es reconeix que tindrà dret a sol·licitar-la el cònjuge que resulti més perjudicat econòmicament després de la ruptura del matrimoni, sempre que la prestació compensatòria no excedeixi del nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni del que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament.

En qualsevol cas, haurà de tenir-se en compte el dret d’aliments dels fills, que és un aspecte prioritari.Per a l’art. 233-17, la norma general és que la pensió compensatòria estigui sotmesa a una limitació temporal, tret que circumstàncies excepcionals justifiquin que tingui el caràcter indefinit. Per la qual cosa el més habitual serà la fixació d’un terme de durada i l’extraordinari que sigui declarat com a dret vitalici.Existeix diversa jurisprudència dels nostres jutjats i tribunals catalans que, atenent el cas particular i ponderant les circumstàncies concurrents, fixen la temporalitat o el caràcter indefinit d’aquesta pensió.

Perquè sigui vitalícia s’hauran d’acreditar motius que justifiquin l’excepcionalitat, d’aquesta manera, per exemple, si un dels membres de la família s’ha dedicat en exclusiva a la cura dels fills durant anys, sense accés a una vida laboral, atenent al seu estat de salut, edat, etc.En conclusió, es requereix analitzar el cas concret per poder veure les circumstàncies que l’envolten i conformen i veure si la fixació de la pensió compensatòria ha de ser indefinida o temporal, així com, en aquest últim cas, determinar-ne la durada en el temps.

Un cop vist el panorama actual, en el cas que vosaltres us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets. Us recordem que a Huguet Ostariz Abogados comptem amb una llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.

 

 

Article publicat per Ana Huguet a El Segre. Premi aquí per accedir.