El Tribunal de Justícia de la UE tornarà a decidir sobre la comissió d’obertura

El Tribunal de Justícia de la UE tornarà a decidir sobre la comissió d’obertura

El Tribunal Suprem ha tornat a plantejar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea una qüestió prejudicial sobre la clàusula de comissió d’obertura dels préstecs.

En el seu dia el Tribunal Suprem en sentència del Ple de la Sala Civil 44/2019 de 23 de gener ja havia debatut sobre aquesta i l’havia considerat un element essencial del contracte de préstec hipotecari i, per tant, no abusiva.

Posteriorment, el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser que la comissió podia resultar perjudicial per al consumidor, al comportar un desequilibri entre els drets i obligacions de les parts del contracte, i això en el cas que l’entitat financera no demostri que la comissió d’obertura ve a ser justificada per serveis prestats efectivament per l’entitat i despeses en què hagués pogut incórrer.

Per al Tribunal Suprem la informació que es va oferir al Tribunal Europeu sobre la normativa i jurisprudència espanyola eren distorsionades, cosa que va afectar tant la legislació com la jurisprudència al·ludida per l’òrgan europeu en la seua resolució.

Com a conseqüència d’això es van obrir dos línies diferents d’interpretació entre els nostres Tribunals. Així, mentre que uns aplicaven la doctrina establerta pel Tribunal Suprem, altres aplicaven l’europea, amb conseqüències totalment dispars.

Per a uns la comissió resultava abusiva i per a altres no.

L’Audiència Provincial de Lleida l’ha estat considerant abusiva, per la qual cosa el consumidor ha anat recuperant, fins ara, la suma pagada en el seu dia per l’esmentat concepte. El Tribunal Suprem ha volgut aclarir la situació elevant la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, aprofitant un cas en el qual un ciutadà reclama la suma de 845 euros al seu banc per la comissió que va pagar.

Tant en primera com en segona instància se li havia donat la raó considerant-la abusiva, per la qual cosa el banc havia de tornar els diners al consumidor.

Doncs bé, el banc va recórrer al Suprem per sotmetre al seu criteri la qüestió, que l’ha replantejat davant del Tribunal Europeu. La dualitat de criteris que hi ha hagut fins ara entre la superior instància espanyola i l’europea ens deixa expectants sobre quin serà definitivament el criteri que es consolidarà.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostè es vegi afectat per una situació similar, li aconsellem que posi el seu cas en mans d’un advocat que pugui informar-lo i defensar els seus drets.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre. Premi aquí per accedir.