La nova ‘taxa Covid’

Durant les fases 2 i 3 de l’estat d’alarma, alguns petits comerços afegeixen a les seues factures un suplement per les despeses que els ocasionen les mesures de prevenció exigides (gels hidroalcohòlics, mascaretes, guants…). Amb això intenten recuperar les noves despeses que els generen tant les mesures d’higiene com la neteja, així com la disminució d’ingressos davant del menor aforament de clients permès en els negocis i comerços. L’estan aplicant algunes perruqueries, bars, dentistes, etc. Aquest recàrrec és conegut com la nova taxa Covid.

Aquesta ha esdevingut una manera “efectiva” d’increment del preu final del servei prestat per intentar compensar les pèrdues que els ha generat la crisi sanitària que hem patit. Així mateix, també pretén compensar el sobrecost que els suposa les noves mesures d’higiene i neteja que se’ls exigeix per poder tenir obertes les portes al públic.

Davant de la nova situació, diferents associacions de consumidors s’hi han posicionat al respecte. Per a FACUA aquest cobrament és il·lícit, de manera que ha manifestat: “Existeixi o no informació prèvia, no té per què pagar-se el suplement i, a més, és aconsellable realitzar una fotografia del cartell o rebut en què s’indiqui la seua aplicació per denunciar-ho davant de l’autoritat de protecció al consumidor de la comunitat autònoma”. L’esmentada organització entén que totes les accions que es facin per higiene en un negoci van incloses en el preu, per la qual cosa resulta il·legal la seva aplicació.

D’altra banda, el president de la Confederació de Consumidors i Usuaris (CECU), el senyor Fernando Moner, també ho considera il·lícit en tant que “qualsevol suplement només és legal si correspon a l’efectiva prestació d’un servei addicional i s’informa prèviament el consumidor”, considerant més aconsellable que si vol repercutir el major cost que suporta davant de les importants exigències de desinfecció i neteja que ens ha portat el Covid-19, ho faci al preu final i no repercutir-ho disfressant-ho com un suplement a la factura.

Davant això, l’OCU considera que és legal, sempre que s’informi prèviament el consumidor sol·licitant el seu consentiment exprés. En cas contrari, és a dir, si no se l’ha advertit del cobrament del suplement, el consumidor podrà negar-se a pagar-lo i denunciar-ho a un organisme de consum. A més, per a la portaveu de l’OCU, Ileana Izverniceanu, aquesta praxi pot resultar contraproduent, ja que “el consumidor està en mode crisi, mira molt més el paràmetre preu i una bona pràctica empresarial és no apujar els preus perquè el motor del consum intern no s’animarà”.

En qualsevol cas, el que està clar és que no es pot utilitzar el terme taxa, ja que aquestes només poden ser imposades per les administracions públiques. Caldrà veure quina és la mateixa evolució del mercat, en tant que els consumidors seran els qui l’acabaran regularitzant, ja que finalment escolliran utilitzar o no els serveis dels qui incrementin els seus preus o no per mitjà de la repercussió del cost.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu en una situació similar, us aconsellem que acudiu a un lletrat perquè us informi i assessori convenientment sobre quins són els vostres drets.