Núvols negres per als consumidors d’hipoteques amb IRPH

Dimecres passat, dia 17 de novembre, la secció 9 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar un acte resolent qüestions prejudicials sobre l’IRPH plantejades pel jutge titular del Jutjat de Primera Instància núm. 38 de Barcelona. La resolució ha suposat una confirmació de la doctrina del Tribunal Suprem establerta en sentència de 20 de novembre del 2020.

Les qüestions prèvies formulades pel jutge han estat resoltes per mitjà d’interlocutòria, i no per sentència, perquè el Tribunal Europeu entén que aquestes ja van ser resoltes anteriorment, ja que existeix jurisprudència europea en aquest sentit.El TJUE no considera abusiva la clàusula pel mer fet que no s’inclogui al contracte de préstec la definició de l’índex de referència, ja que aquest es publica en butlletins oficials. Raona que “la mera circumstància que no estigui redactada de manera clara i comprensible no li confereix, per si sola, caràcter abusiu”.Aclareix a més a més que tan sols es podran considerar abusives les clàusules no negociades individualment que contràriament a la bona fe generin un “desequilibri important” que perjudiqui el consumidor. Davant de la falta de transparència, serà necessari posteriorment efectuar una anàlisi del seu abusivitat.Tampoc no entén necessària l’entrega al futur prestatari d’un fullet que reculli l’evolució prèvia de l’esmentat índex de referència, la qual cosa sí que considerava obligatori el Tribunal Suprem.

Per al TJUE aquesta informació és pública i qualsevol ciutadà pot consultar-la, sempre que aquest “estigués en condicions de comprendre el funcionament”.Conseqüentment, suavitza els requisits exigits pel Suprem, per a qui l’entrega de la informació sobre l’evolució de l’índex en els dos anys previs a la realització del préstec s’havia de produir.No obstant, deixa en mans del jutge nacional la valoració concreta dels fets de la demanda, la interpretació i aplicació del dret, per la qual cosa caldrà analitzar les circumstàncies concurrents en el cas concret. En conclusió, sembla que els consumidors que estaven esperant que el TJUE oferís una oportunitat per reclamar la nul·litat de l’esmentada clàusula poden veure’s defraudats en les seues aspiracions a partir d’aquesta resolució. Es dibuixen “nuvolots negres” en l’horitzó, ja que el TJUE concedeix validesa a l’IRPH.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us veieu afectats per una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre. Premi aquí per accedir.