IRPH: declarat nul per un jutjat de primera instància de Castelló

El Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Castelló en data 1 de febrer del 2022 anul·la la clàusula d’IRPH d’un préstec hipotecari contractat l’any 2007 per un consumidor amb l’entitat Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI). En la seua sentència considera que el banc va actuar de mala fe i el va condemnar a la devolució de tot el que es va pagar de més.

Aquesta sentència és molt important perquè pren distància de les últimes dictades per la sala civil del Tribunal Suprem. L’Alt Tribunal ha anat resolent a favor de la legitimitat de l’IRPH i així ho va reconèixer a les recents sentències del passat 27 de gener, que van confirmar la seua doctrina establerta el novembre de l’any 2020.Per al jutge de Castelló, la clàusula no supera el control de transparència. Segons aquest, l’entitat financera no va actuar de bona fe, ja que considera que no s’ha provat que en la fase precontractual s’informés el consumidor sobre l’evolució de l’esmentat índex de referència en els dos anys anteriors a la contractació del préstec.

Això va fer que el prestatari no pogués “escollir una opció informada i amb ple coneixement de les conseqüències econòmiques en cas d’establir-se l’esmentat índex respecte d’un altre oficial”.Al cos de la resolució defineix el concepte de bona fe establint que “aquest jutjador considera necessari entendre complerta la necessària bona fe si l’entitat ha donat un mínim d’informació de manera que el prestatari pugui tenir un superficial coneixement de les conseqüències pròpies per poder adoptar una decisió formada i informada”. En aquest cas concret, a més a més, l’oferta vinculant es va subscriure el mateix dia que es va acudir a la notaria per formalitzar l’escriptura de préstec.Seguint la línia de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 3 de març del 2020, considera nul·la la clàusula d’IRPH Caixes per no complir la normativa sobre transparència de la Unió Europea. Per tant, es desmarca totalment de la doctrina establerta pel Tribunal Suprem.Finalment, es condemna l’UCI a la devolució dels diners que es van pagar de més, a banda d’haver de procedir al recàlcul dels interessos substituint l’índex declarat nul per l’Euríbor més el diferencial que es va pactar en el seu dia.

Una vegada efectuada l’operació matemàtica, haurà de restituir la diferència entre el resultat d’aquest i el que va pagar en aplicació de l’índex declarat nul.Vist el panorama actual, i en el supòsit que us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que poseu el cas en mans d’un advocat que pugui defensar els vostres drets. Us recordem que a Huguet&Ostariz Advocats comptem amb llarga experiència a defensar els drets dels nostres clients, avalant-nos els nostres casos d’èxit.