Orange, condemnada a indemnitzar per dany moral un exclient

El Jutjat de Primera Instància número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictat sentència condemnant la companyia de telefonia Orange a pagar a un exclient una indemnització de 900 euros pels danys morals generats. El jutge entén acreditat que el consumidor es va donar de baixa com a client el mes de desembre del 2019 i va entregar tots els aparells que li havia subministrat l’empresa. Malgrat això, Orange “va procedir a intentar cobrar penalitzacions per incompliment i consums que no eren procedents, conforme a la cronologia dels fets”.

Com a documents de prova, el demandant de l’“assetjament” a què va ser sotmès va aportar la insistent activitat duta a terme per la demandada (trucades, missatges, etc.) en què li reclamaven el pagament de sumes indegudes. La resolució entén que el consumidor va suportar una situació de pressió, malgrat que aquest havia actuat amb total diligència en la resolució del contracte i va intentar “per tots els mitjans a la seua disposició explicar el desistiment del contracte” i reiteradament va tractar de “solucionar els problemes suscitats quant a la baixa de la línia de forma infructuosa”, de manera que, malgrat l’activitat insistent duta a terme pel demandant per desvincular-se totalment d’Orange, aquesta en va fer cas omís i va seguir amb les seues reclamacions. Així, en la sentència diu que aquesta “no va cessar en el seu afany i va procedir a remetre rebuts i factures per conceptes indeguts”.Per al jutjat, l’actor va patir una “pressió” constant i repetida dels mètodes desenvolupats per l’empresa per al cobrament dels seus crèdits, cosa que impossibilitava, contràriament, que el client pogués contactar amb la companyia.

Com a conseqüència de l’esmentada activitat, se li ha generat un “menyscapte i afectació personal” al demandant, entenent que li “suposa necessàriament un trencament en l’esfera personal de l’actor que ha de ser susceptible de ser indemnitzada”. Considera que l’assetjament a què se’l va sotmetre li va generar “impotència, ansietat i incertesa”, ja que se li reclamaven conceptes que no es devien.A la pàgina web de l’Agència Catalana de Consum es recull una sèrie de recomanacions per donar-se de baixa de la companyia de telefonia contractada, entre les quals es troba la recomanació que “el procediment per donar-se de baixa del servei no pot contenir més requisits o ser més dificultós que el procediment per donar-se d’alta”, i afegeix: “Procuri tenir justificants de totes les gestions. Si tramita la baixa per telèfon, li han de donar un número de referència (també pot sol·licitar que li enviïn, sense cost, un justificant documental de la gestió). Si ho fa per correu, burofax o fax, guardi el justificant de recepció o d’enviament.”

Vist el panorama actual, en el cas que us veieu afectats per una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament. Els recordem que a Huguet Ostáriz Abogados comptem amb una llarga experiència defensant els drets dels nostres clients, els nostres casos d’èxit ens avalen.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre, premi aquí per accedir.