Tribunal Suprem i retroactivitat total de les clàusules sòl

Tribunal Suprem i retroactivitat total de les clàusules sòl

TRIBUNAL Suprem ha rebutjat la pretensió de l’BBVA que intentava no aplicar la sentència dictada el 21 de desembre de 2016 pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El BBVA al·legava l’existència de «cosa jutjada», argumentació que el Tribunal Suprem no comparteix, Amb aquesta resolució el Suprem assumeix la retroactivitat total de les clàusules «terra», i per tant, l’obligació de retornar als consumidors les quantitats cobrades de més des que les clàusules van desplegar els seus efectes.

La doctrina fixada pel Tribunal Suprem el dimecres dia 15 de febrer de 2017, serà aplicada a totes les hipoteques que arribin a Tribunal amb clàusules «sòl» considerades nul·les per abusives i sobre els quals no hi hagi encara sentència judicial definitiva. Després de la resolució queda clar que dit Tribunal adopta el criteri assegut pel Tribunal Europeu.

En el cas concret, s’analitzava la clàusula sòl que havia utilitzat en els seus contractes de préstec Unnim, entitat que al seu dia va adquirir a el FROB el BBVA. Per tant, cal qüestionar-se què passarà quan arribi una sentència de l’BBVA o d’alguna de les entitats a què es referia la sentència de maig de 2013 (Cajamar i NovaGalicia, avui NCG Banco) doncs, en aquest cas, podria novament al·legar «cosa jutjada «.

No obstant això, en relació amb un altre recurs en què era part Caixa Rural Terol, el Tribunal Suprem considera càlides les clàusules sòl que apareixien en negreta en el contracte i van ser negociades amb els client, per entendre que complien amb els «requisits de transparència» fixats en la sentència de 9 de maig de 2013. Aquesta sentència d’oxigen a les entitats que defensen la validesa de les seves clàusules (Així, per exemple, Banc Sabadell, CaixaBank, Unicaja o Ibercaja).

D’altra banda, el 21 de febrer de 2017 el president de Tribunal Suprem i de el Consell General de Poder Judicial van informar a una representació de jutges degans sobre les mesures previstes en el pla d’urgència propostes per fer front a l’previsible augment de litigis relacionats amb clàusules sòl. En aquest pla s’inclou el compromís de el Departament de Justícia per dotar dels mitjans personals i materials als jutjats de primera instància que siguin especialitzats.

Actualment existeixen diversos aspectes que resten pendents d’aclariment, així per exemple què passarà amb les persones que van negociar amb la seva respectiva entitat bancària la substitució de les seves clàusules sòl acordant un interès fix per als seus préstecs. Vist el panorama actual, i en el cas que es vegi afectat per aquestes clàusules terra, li recomanem que abans d’iniciar qualsevol tràmit es posi en mans d’un advocat que l’assessori i informe sobre els drets que l’assisteixen, així com quin és la via més recomanable per solucionar el cas.