Un jutjat avala que els ajuntaments imposin quarantenes als seus veïns

El Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat una interlocutòria que ratifica un decret de l’ajuntament de Mataró en virtut del qual s’adoptava una mesura d’aïllament i quarantena obligatòria per a sis veïns perquè suposaven un risc per a la salut pública.

L’ajuntament, davant de l’existència d’un brot de Covid-19, i atès que les persones afectades feien cas omís de les recomanacions sanitàries, es va veure obligat a dictar un decret dirigit en concret a sis persones que convivien al mateix domicili, ja que una d’elles havia donat positiu a la prova i no estava complint la quarantena. També el decret es dirigia a la resta de persones que hi convivien i es negaven a sotmetre’s a les proves de PCR i mantenir-se aïllades.

A la interlocutòria judicial s’argumenta que les mesures adoptades pel decret de l’ajuntament de Mataró resulten necessàries, adequades i proporcionals al fi que es persegueix, “que consisteix en la protecció de la salut pública mitjançant el control i limitació de la propagació de la malaltia contagiosa Covid-19”, i afegeix “que no n’existeixen altres de menys lesives dels seus drets que permetin aconseguir la mateixa finalitat de protecció de la salut pública”.

Així mateix, considera just que se sotmetin a les proves de PCR i s’aïlli durant una quarantena de catorze dies a les cinc persones que convivien amb el que havia donat positiu, ja que entén que ha quedat demostrada “la necessària imposició com a mesures cautelars al no haver estat respectades voluntàriament”.

Finalment, el jutge estableix que tant l’ajuntament com les autoritats sanitàries hauran de mantenir-lo informat sobre qualsevol qüestió que pugui afectar les condicions de com es dugui a terme l’aïllament, així com el lloc i la durada, atès que considera que les autoritats que han sol·licitat les mesures han estat poc concretes tant sobre el temps de durada com l’espai en què es produiran.

La part important d’aquesta interlocutòria és que trenca amb la tendència que fins ara havien ofert diversos jutjats contenciosos administratius a Barcelona, que consideraven que els ens locals no comptaven competències per decretar la imposició de l’aïllament i quarantena forçosa dels veïns, ja que suposava una limitació de drets fonamentals de la persona, i, per tant, una privació de la seua llibertat.

Fins ara als ajuntaments únicament els quedava la possibilitat de “recomanar” aïllaments però no podien imposar la mesura atès que resulta restrictiva de la llibertat, en la mesura que es tracta d’un dret fonamental, al considerar que era una competència pròpia de la Generalitat.

En aquest sentit s’havien pronunciat el jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, el jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona i el jutjat contenciós administratiu núm. 12 de Barcelona.

Vist el panorama actual, i en el cas que vostè es vegi afectat per una situació similar, li aconsellem que sol·liciti els serveis d’un advocat que pugui assessorar-lo així com defensar els seus drets.