El Suprem anul·la una incapacitat judicial en aplicació de la reforma legislativa de suport a les persones amb discapacitat

EL Tribunal Suprem ha resolt un recurs de cassació presentat contra la confirmació d’una incapacitació dictada per l’Audiència Provincial d’Oviedo. Amb aquesta resolució el Tribunal ve a aplicar per primera vegada la Llei 8/2021, de 2 de juny, que reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seua capacitat jurídica.

El cas concret que ve a casar el Suprem tractava d’una persona que va ser incapacitada al tenir un trastorn de personalitat conegut amb el nom de síndrome de Diògenes, en aplicació de la normativa vigent anterior.

El malalt recollia i acumulava a casa gran quantitat d’escombraries i abandonava tant la higiene personal com l’alimentació. Davant de la situació, les mesures acordades van ser la incapacitació judicial de l’afectat i la designació com a tutor del Govern d’Astúries.

Com a conseqüència del recurs de cassació plantejat i de l’aplicació per l’Alt Tribunal de la nova reforma que afecta l’àmbit de la capacitat de les persones, aquest acorda eliminar la incapacitació i la substitueix per la curatela judicial, que haurà d’exercir el mateix govern, establint-se mesures de suport per tal que s’efectuïn els serveis de neteja i ordre a la casa de la persona i també que s’asseguri el degut tractament mèdic per tractar la malaltia patida..

La Llei 8/2021 va nàixer per adequar el nostre ordenament jurídic a la Convenció Internacional de Nova York del 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat. En aquesta es proclama el fet d’haver de promoure i assegurar que totes les persones puguin gaudir plenament i amb igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals, així com la necessitat de respectar la seua dignitat. Arran de l’esmentada reforma legal, el Títol XI del Llibre Primer del Codi Civil actualment es titula De les mesures de suport a les persones amb discapacitat per a l’exercici de la seua capacitat jurídica.

Per tant, el centre de la regulació, la inspiració de la nova reforma, ja no ve a ser la incapacitat, sinó el respecte a la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat, considerant la capacitat com una condició inherent a la persona humana, com a eix fonamental de la reforma la recerca de sistemes de suport per a les persones que ho necessitin.

Queden eliminades en les discapacitats la tutela, la pàtria potestat prorrogada i la pàtria potestat rehabilitada al considerar que no van d’acord amb el nou esperit de la reforma. Les esmentades mesures podran aplicar-se a qualsevol persona que les necessiti, independentment que existeixi o no un reconeixement administratiu del seu cas de discapacitat, i intentar de donar suport a les persones que ho necessitin tant en l’àmbit personal com en el patrimonial, així com en altres decisions ordinàries o habituals del dia a dia.

Vist el panorama actual, en cas que us trobeu en una situació similar us aconsellem que aneu a un advocat que pugui informar-vos i defensar els vostres drets.

Article publicat per Ana Huguet en el Diari El Segre. Premi aquí per accedir.