Es declara inconstitucional el límit al preu del lloguer

El passat dia 10 de març, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals alguns articles de la llei catalana 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d’arrendament d’habitatges. La coneguda popularment llei del lloguer va tenir com a finalitat principal la limitació de les rendes en determinades àrees de Catalunya –conegudes com a zones de mercat tens d’habitatge–. Amb la seua aplicació es pretenia poder contenir la bombolla generada en el preu del lloguer.

Entre aquestes zones de mercat tens es trobaven més de seixanta ciutats catalanes, entre les quals també Lleida. Amb la resolució, el Constitucional ha anul·lat fonamentalment la regulació que suposava un límit per a les rendes de lloguer, així com les que establien un règim sancionador per sobrepassar aquests límits i, també, la possibilitat de l’arrendatari de reclamar l’excés abonat al llogater, entre d’altres. Malgrat tot, i amb base en el principi de seguretat jurídica, els contractes que s’hagin firmat sota l’auspici d’aquesta llei del lloguer continuaran en vigor, amb les restriccions en les rendes acordades en el seu dia.

Interpreta que els preceptes anul·lats suposaven una invasió de competències estatals. Així doncs, l’art. 149.1.8 de la Constitució estableix una reserva a favor de l’estat per a la regulació de les bases contractuals civils.

El Tribunal justifica la nul·litat per la necessitat de “garantir un comú denominador en els principis que han de regir les obligacions contractuals”.Davant d’aquest fet, diversos moviments socials i polítics que van donar suport a la nova llei de lloguer ja han anunciat la intenció de tornar a legislar en el mateix sentit. El Sindicat de Llogaters es posiciona en contra de la resolució, al considerar que la llei ha fet que efectivament baixessin les rendes de lloguer, ja que els preus s’han vist disminuïts en una mitjana del 5 per cent a les ciutats considerades mercat tens, que és on viu el 70 per cent de la ciutadania catalana.D’altra banda, per a alguns portals immobiliaris l’efecte de la limitació de rendes va representar una contracció en l’oferta d’habitatge de lloguer (es parla d’un 20 per cent menys a Barcelona) ja que al propietari no li compensava llogar per “sota del preu de mercat”.Paral·lelament, l’estat central està tramitant la llei d’habitatge estatal que també intenta regular aquest mercat, dibuixant, també, zones tensades del mercat de lloguer. En aquest cas s’orienta a impedir que els grans tenidors (titulars de més de deu habitatges) incrementin les rendes, podent fer-ho la resta sense superar el 10 per cent de la renda del contracte anterior.

Haurem d’esperar per veure el camí que pren definitivament la llei quan sigui aprovada definitivament.

 

Vist el panorama actual, i en el cas que vosaltres us vegeu afectats per una situació similar, us aconsellem que contracteu els serveis d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.

 

 

Article publicat per Ana Huguet en El Segre. Premi aquí per accedir.