Documentació per als refugiats ucraïnesos en un màxim de 24 hores

El Ministeri d’Interior ha informat que a partir del dijous dia 10 de març els desplaçats ucraïnesos obtindran resolució dels seus expedients de sol·licitud de protecció internacional en un màxim de vint-i-quatre hores. La resolució inclourà per als majors d’edat permís de residència i de treball. A més a més, els efectes es fan extensius als ciutadans ucraïnesos que abans de la guerra ja estiguessin en territori espanyol sense documentació.Per iniciar aquest procés l’interessat haurà de comparèixer personalment als centres d’acollida que s’estan preparant a Madrid, Barcelona i Alacant (per tal de derivar els refugiats a diverses zones de la geografia espanyola) així com a les comissaries de policia nacional.

La protecció serà denegada en el supòsit que el sol·licitant tingui antecedents penals o pugui suposar un risc per a la “seguretat nacional”.La protecció temporal també dona dret a obtenir les prestacions que atorga el sistema d’acollida, atenció mèdica i, en cas de menors, l’accés al sistema d’educació igual que qualsevol nacional. Aquestes mesures tenen un important significat a la Unió Europea, ja que per primera vegada s’aplica la Directiva de 2001/55/CE dictada pel Consell de la Unió Europea després del conflicte dels Balcans. Aquesta directiva pretén donar protecció temporal per a casos d’afluència massiva de persones desplaçades per motius de guerra, violència o violacions de drets humans.

Ara s’aplica amb la finalitat de protegir temporalment els nacionals ucraïnesos que s’han vist forçats a sortir del país com a conseqüència de la guerra de la invasió russa. Els permisos concedits en virtut d’aquesta seran per a un terme d’un any prorrogable a tres, sense necessitat que demanin asil. El pla preveu l’acollida de 12.000 persones a Espanya.Els col·legis d’advocats s’estan organitzant per oferir servei d’orientació jurídica i humanitària als refugiats ucraïnesos.

Amb la seua tasca s’intenta defensar els drets dels desplaçats desenvolupant una actuació solidària per part del col·lectiu professional. A través del servei d’orientació jurídica dels diversos col·legis d’advocats se’ls informarà dels seus drets. A més, els torns d’ofici d’estrangeria funcionaran per als afectats tots els dies de l’any.El mateix Consell General de l’Advocacia té previst que a la seua pàgina web s’informi els desplaçats sobre els seus drets.

Vist el panorama actual, i per al cas que vosaltres us vegeu afectats per la situació descrita, us aconsellem que acudiu als serveis habilitats pel col·legi d’advocats perquè puguin informar-vos i defensar els vostres drets.

 

Article publicat per Ana Huguet en El Segre. Premi aquí per accedir.