IRPH

IRPH

 

L’índex de referència de préstecs hipotecaris (conegut com IRPH) és el segon índex més usat al nostre país per a milers d’hipoteques.

Són molts els consumidors que van escollir l’IRPH com a índex de referència a l’contractar préstecs hipotecaris amb entitats financeres, el que anava a condicionar el pagament de la hipoteca durant bona part de la seva vida. Com és sabut, l’IRPH s’ha utilitzat habitualment com alternatiu (o substitutiu) de l’Euribor, i en l’actualitat, al voltant d’un 13% de les hipoteques vigents al nostre país utilitza aquest índex, i hi ha més de 1.300.000 famílies afectades.

En el seu moment, l’IRPH de referència es va comercialitzar per molts bancs i caixes com un producte més beneficiós econòmicament per al client.

Però, vist amb la perspectiva dels últims anys, els consumidors es veuen abocats a pagar molt més per la seva préstec hipotecari que els que van optar per l’Euribor.

Així, a títol d’exemple, la cotització de l’IRPH Entitats en el mes de setembre va ser de l’1,957%, enfront de l’Euribor que va cotitzar en el mateix mes a l’-,057%.

La conseqüència de tot això per als nostres butxaques és que, durant l’any 2016, les hipoteques referenciades a l’IRPH estan generant quotes entre 200 i 300 euros mensuals per sobre de les hipoteques referenciades a l’euríbor actual.

El mateix Banc d’Espanya va admetre que el tipus d’interès de l’IRPH Caixes, en vigor fins al 2013, era un índex en el valor podia ser influït per cada caixa, de manera que es reconeixia que era susceptible de ser manipulat. En conseqüència, els drets dels consumidors poden haver estat vulnerats, atès que les entitats influeixen de manera clara en l’elaboració i el valor assolit per l’IRPH, lliurant a l’Banc d’Espanya les seves pròpies dades.

En vista de la situació generada, alguns jutges van dictar sentències anul·lant aquesta clàusula. Així, al novembre de 2014 un jutjat de Sant Sebastià publicar 10 sentències en aquest sentit, el 2015 va haver-hi més de 30 sentències, i el 2016 també són nombroses les resolucions judicials que ho declaren nul.

Encara més, l’Audiència Provincial d’Àlaba, a més d’anul·lar l’IRPH d’un préstec hipotecari, el va deixar exempt d’interès, de manera que la quota de l’recurrent va passar a compondre únicament de l’capital.

Davant aquestes circumstàncies, en el cas que vostè crea veure afectat per la situació exposada, resulta aconsellable que acudeixi a un advocat a la recerca d’assessorament.

Aquest professional serà qui defensi els seus drets com a consumidor perjudicat.