Li perdonen un deute milionari per la llei de segona oportunitat

Li perdonen un deute milionari per la llei de segona oportunitat

Un jutge exonera de deutes per un valor de 4 milions d’euros un veí de Barcelona com a conseqüència de l’aplicació de la Llei de Segona Oportunitat.

En el cas concret, el senyor afectat va invertir en un hotel rural situat en una localitat de la província de Terol i a causa de la crisi del 2008 va acabar arruïnat. Els creditors li exigien com a avalador el pagament dels deutes assumits en el seu dia per un valor de 4 milions d’euros. Davant de tal situació, es va acollir l’any 2016 a l’esmentada llei, aprovada l’any 2015.

En aplicació del procés regulat per l’esmentada norma, va intentar arribar a un acord amb els seus creditors que va resultar impossible, per la qual cosa va presentar una demanda judicial de concurs de creditors. Com a conseqüència d’això va liquidar els seus béns, que, evidentment van ser insuficients per saldar el passiu, acordant el jutge, per presentar-se de bona fe, a exonerar-lo del deute contret en el seu dia.

La Llei de Segona Oportunitat va nàixer amb la intenció d’oferir una solució a les persones físiques que després d’un fracàs econòmic empresarial o personal vulguin emprendre una nova vida i fins i tot iniciar nous negocis. L’esmentada regulació també suposa una solució addicional als afectats per la crisi econòmica i combat l’economia submergida. La finalitat de la llei és evitar que un sector de població quedi exclòs tant socialment com econòmicament.

Malgrat que la llei és de l’any 2015, molt poques persones físiques van iniciar el camí de la segona oportunitat, i va quedar durant molt de temps en l’“oblit”. La regulació era desconeguda per a la gran majoria dels seus potencials usuaris i fins i tot per a molts professionals. No obstant, d’algun temps ençà hi ha un increment de popularitat, la qual cosa està fent que a poc a poc es vagi aplicant més i, per tant, s’incrementin el nombre de casos presentats als jutjats. El cas és que per començar l’esmentat procés es necessita un aprovisionament econòmic que en moltes ocasions resulta molt difícil d’aconseguir, però entenem que, a mitjà o llarg termini compensa, ja que permet evitar l’exclusió i marginalitat a les quals en no poques ocasions es veuen relegats molts dels afectats per la crisi.

A Espanya s’està aplicant la llei molt per sota del que es fa en altres països del nostre entorn tals com Alemanya, França, etc. Així, segons l’Institut Nacional d’Estadística, mentre que aquí l’any 2018 es van presentar 1.772 concursos de persones físiques, a Alemanya se’n van presentar 100.000. No obstant, Catalunya va al capdavant en la presentació d’aquests concursos, i suposa una tercera part respecte als presentats a la resta de l’estat.

Vist el panorama actual, i en el supòsit que us trobeu afectats per una situació similar, us aconsellem que poseu el vostre cas en mans d’un advocat que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.