Tributació sobre els premis de loteria

Tributació sobre els premis de loteria

El dia 22 de desembre es va celebrar el sorteig de la Loteria de Nadal. Als beneficiaris dels números premiats ara els interessa conèixer quin percentatge dels seus diners es quedarà Hisenda. Per a aquells que no van ser tan afortunats, a més de la “salut”, els quedarà l’esperança de ser premiats en el sorteig de la Loteria del Nen. L’any 2013 es va introduir un gravamen del 20 per cent per l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF) sobre els premis de Loteries, deixant exempts els primers 2.500 euros. Aquest impost va suposar una novetat i una manera d’obtenció de fons per a l’Estat en plena crisi econòmica. Fins a aquell moment els diners cobrats en sortejos de Loteria estaven exempts.

En els pressupostos de l’any 2018 es va introduir una exempció més gran, ja que es va ampliar l’exempció als primers 10.000 euros cobrats. Aquest any 2019 l’exempció a la tributació ha ascendit a la suma de 20.000 euros, i per a aquest 2020 (ja en el sorteig del Nen) l’exempció ascendirà a 40.000 euros. Per tant, només les sumes obtingudes que superin els 40.000 euros seran gravades amb un 20 per cent de l’impost d’IRPF.

Loteries i Apostes de l’Estat reté directament el percentatge del 20 per cent sobre la quantitat a entregar a l’afavorit, ingressant-lo a l’Agència Tributària, per la qual cosa el ciutadà no haurà de preocupar-se de com ha de pagar l’impost. D’aquesta manera, als dècims premiats amb la grossa (400.000 euros), els primers 20.000 euros estaran exempts, i els 380.000 euros restants seran gravats amb un 20% que es quedarà Hisenda (és a dir 76.000 euros). Per la qual cosa la suma que finalment rebrà l’afavorit serà la de 324.000 euros.

Els premiats amb el segon premi percebrien uns 125.000 euros per dècim, de manera que estant els primers 20.000 euros exempts, s’aplicaria el gravamen sobre els 105.000 euros restants. L’impost a satisfer ascendiria a la quantitat de 21.000 euros. Per tant, la suma neta a cobrar seria de 104.000 euros.

Cada dècim del tercer premi obtindrà 50.000 euros, per la qual cosa, descomptant l’exempció de 20.000 euros, tributarien per la resta (30.000 euros), és a dir, 6.000 euros. Conseqüentment, obtindria la suma de 44.000 euros nets.

La resta de premis estaran exempts de tributació, ja que el quart premi ascendeix a 20.000 euros per dècim (que coincideix justament amb la quantitat exempta) i el cinquè premi es queda en 6.000 euros per dècim. En el mateix sentit, la resta de premis.

Per poder cobrar el dècim haureu d’acudir a l’Administració de Loteries si el premi obtingut no supera els 2.000 euros. Quan superi o iguali aquesta quantitat caldrà que us dirigiu a entitats financeres concertades amb Loteries i Apostes de l’Estat.

En qualsevol cas, s’hauran de cobrar els premis abans que transcorrin tres mesos des de l’endemà del sorteig.

Vist el panorama actual, i en el cas que us veieu afectats per una situació similar, us aconsellem que acudiu a un professional que pugui assessorar-vos i defensar els vostres drets adequadament.