Vagues de controladors aeris: quins són els meus drets?

Vagues de controladors aeris: quins són els meus drets?

Comença l’estiu i molts ciutadans busquen poder gaudir d’uns dies de relax en diverses destinacions. En alguns casos necessitaran agafar un vol que els porti a un punt allunyat, o no tant, del mapa, per evadir-se de la seua rutina. En aquest context, és típic que en períodes de vacances els controladors aeris pressionin fent vaga per obtenir millores laborals, amb les conseqüents molèsties per als viatgers.

Aquests dies s’han produït retards i cancel·lacions de vols per la vaga de controladors aeris francesos i, evidentment, això ha afectat l’aeroport de Barcelona-el Prat, entre d’altres.

Segons el Reglament Europeu 261/2004, quan els danys i perjudicis al viatger es produeixin com a conseqüència de força major s’entendrà que les companyies aèries no en seran responsables. Es considera que una vaga de controladors aeris constitueix força major, ja que s’escapa del control de la companyia.

No obstant, hi ha determinats danys i perjudicis pels quals sí que han de respondre. Quins drets tenen els passatgers davant de les esmentades situacions? Segons la mateixa normativa europea, les companyies han d’oferir atenció al passatger, abonant-li les despeses per allotjament i àpats mentre duri l’espera.Vagues de controladors aeris: quins són els meus drets

Davant de la situació de cancel·lació o retard en un vol, la companyia haurà de resituar el passatger, per a la qual cosa s’acordarà amb ell la reprogramació d’un altre vol que el porti a la seua destinació final. L’afectat podrà acceptar-la o no.

En el primer supòsit les aerolínies han d’oferir-li vals de menjar adequats i suficients mentre duri el període d’espera, també tindrà dret a dos trucades, missatges de fax o correus electrònics i, en els casos que resulti necessari perquè es requereixi una estada de dos o més nits, ser allotjat en un hotel.

En el supòsit que no acceptés la reubicació en cap altre vol, la companyia haurà de reemborsar el preu del bitllet, sense més obligacions. En el supòsit que la companyia no respongui segons s’ha especificat, serà el passatger qui posteriorment, i amb els passatges, podrà reclamar el seu abonament. Si no ho fes de manera voluntària, fins i tot podrien emprendre’s accions judicials per danys i perjudicis davant la companyia.

Val a aclarir que no se li podran reclamar els hotels, excursions contractades, i d’altres al lloc de destinació de les vacances, ja que no són de la seua responsabilitat.

La companyies estan obligades a avisar, amb set dies d’antelació a la sortida del vol, de les diverses alternatives, és a dir, si ofereix un altre vol o un altre mitjà de transport que el porti a la destinació contractada o si cancel·la el vol, tornant, en tal supòsit, els diners pagats.

Vist el panorama actual, i en el cas que us trobeu afectats per una situació similar, us aconsellem que intenteu buscar un professional que pugui assessorar-vos adequadament en els drets que us assisteixen.