I ara què poden fer els accionistes del Banc Popular?

Des del passat 7 de juny, el Banc Santander és propietari del Banc Popular i, per tant, també de totes les seues accions. La compra es va fer per 1 euro.

La presidenta del Banc Santander, Ana Botín, va dir que en cap cas pensa compensar els accionistes que han perdut els estalvis, i va assenyalar com a única via possible la presentació de demandes judicials.

L’OCU ha sol·licitat al Banc d’Espanya i al ministeri d’Economia que s’arbitri una via extrajudicial per tal de garantir i defensar els interessos dels milers d’accionistes que s’han vist perjudicats econòmicament amb l’esmentada operació.

No obstant, el FROB (Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) ha descartat l’esmentada possibilitat. El 68,574% del capital del Banc Popular estava en mans de petits accionistes, als quals l’única possibilitat que se’ls obre per recuperar els diners és la judicial. Aproximadament, els afectats són unes 250.000 persones, de les quals 167.000 eren petits inversors que tenien dipositats en accions un màxim de 1.000 euros.

El juny de l’any 2016, el Banc Popular va fer una ampliació de capital per valor de 2.500 milions d’euros, que van subscriure molts petits accionistes. Segons s’ha descobert ara, l’oferta de les esmentades accions es va efectuar fent públics uns comptes incorrectes que emmascaraven la realitat.

Als accionistes perjudicats se’ls obre la possibilitat d’interposar demandes per la via civil pel fet que es podria argumentar la nul·litat de l’adquisició de les accions, per vici en el consentiment o error, ja que es va ocultar la delicada situació econòmica que travessava l’entitat.

Aquestes demandes haurien d’interposar-se contra el Banc de Santander, l’actual propietari del Banc Popular. El termini més restrictiu per demandar finalitza el maig del 2019.

Alguns especialistes han informat que també podria ser fraudulenta la venda d’accions que es va efectuar per l’ampliació de capital que va tenir lloc l’any 2012.

Moltes demandes també podran dirigir-se contra el Banc d’Espanya o contra la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), per haver abandonat les seues responsabilitats de supervisió.

A més a més, queda oberta la possibilitat de depurar les responsabilitats penals en les quals hagin pogut incórrer antics directius de l’entitat bancària. L’OCU i altres organitzacions de consumidors ja han anunciat que s’interposaran querelles criminals per aquest motiu.

Veient el panorama actual, i en cas que vostè sigui un accionista afectat per l’esmentada situació, li recomanem que vagi a un advocat especialista que pugui assessorar-lo i defensar els seus drets.