Fills menors: xarxes socials i publicació d’imatges

Fills menors: xarxes socials i publicació d’imatges

En pocs anys, l’antic acte d’obrir la cartera per ensenyar als amics les fotos dels nostres fills menors ha passat gairebé a l’oblit. Avui dia és habitual publicar-les a través de les xarxes socials. En moltes ocasions aquest costum, aparentment tan inofensiu, s’efectua sense la deguda prudència, fent que la imatge i dades dels menors s’exposin d’una manera excessiva, la qual cosa pot, en alguns casos, tenir conseqüències en el futur.

Les xarxes socials han comportat importants canvis en la manera de relacionar-nos. Això ha provocat, en més d’una ocasió, que els pares de fills menors d’edat, sobretot en els casos en què hi ha hagut una ruptura de la parella, es mostrin en desacord amb les publicacions de fotografies dels seus fills menors en xarxes socials (Facebook, Instagram, etc.). Aquest nou punt de discòrdia ha fet que als despatxos d’advocats ens trobem amb desacords entre els pares separats generats pel fet d’haver pujat a les xarxes socials la imatge del fill comú menor d’edat sense el consentiment de l’altre.

Els fills menors gaudeixen també del dret constitucional a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, reconegut a l’article 18 de la Constitució. Per la qual cosa competeix als que detenen la pàtria potestat del menor (els seus pares) vetllar, protegir i fer que es compleixin els esmentats drets (així ho estableix la normativa).

Això ens fa plantejar si el consentiment d’ambdós pares resulta necessari perquè un d’ells pugui publicar fotos del fill menor comú en xarxes socials (evidentment, sempre que quedi preservat el dret a la intimitat, honor i imatge del menor, ja que en cas que els esmentats drets fossin vulnerats, el consentiment dels pares del fill comú mai no seria vàlid).

En conseqüència, l’elecció de compartir o no imatges d’un menor a les xarxes socials ha de ser acordada en comú entre els pares d’aquest. És a dir, ha de decidir-se conjuntament, consentint la publicació de fotos de fills menors de 13 anys d’edat (ja que el majors de l’esmentada edat ho poden consentir per si mateixos, segons l’actual normativa de protecció de dades).

En el supòsit que no hi arribi a haver acord entre els dos sobre aquesta qüestió, haurà de ser el jutge, tal com estableix la normativa, qui decidirà en el cas concret, després d’haver sentit tots dos, i el fill si tingués prou judici, i en tot cas, si és major de 12 anys, atribuint la facultat de decidir el pare o la mare sobre si podrà publicar-se o no imatges del menor a les xarxes socials.

Atès, doncs, el panorama actual, en cas que us vegeu afectats per una situació d’aquestes característiques, us recomanem que poseu el vostre cas a les mans d’un advocat perquè us assessori i pugueu defensar els vostres drets.